medline@medline.pl

68/412 71 18

Nowe produkty Blue Phantom

11.02.2016 Nowe produkty Blue Phantom

Badanie ultrasonograficzne, potocznie zwane USG, to jedno z najczęściej wykonywanych badań diagnostycznych. Pozwala ono na uwidocznienie narządów wewnętrznych i ich ewentualnych zmian patologicznych.

Symulatory USG marki Blue Phantom pozwalają użytkownikom rozwijać i utrwalać umiejętności niezbędne podczas wprowadzania pod kontrolą USG igieł i cewników do tętnicy lub żyły udowej.

 

Oferta Medline ostatnio wzbogaciła się o zabiegowe symulatory USG Blue Phantom:

Model do nauki znieczulenia regionalnego Blue Phantom

Model służy do nauki wykonywania znieczulenia regionalnego pod kontrolą USG. Posiada rzeczywiste odwzorowane struktury tkanek, realistyczne obrazowanie ultrasonograficzne, co stwarza idealne warunki do wykonywania znieczulenia.


Model USG do nauki wykonywania biopsji Blue Phantom

Model tkanek miękkich do nauki wykonywania biopsji pod kontrolą USG, zawiera 16 mas o różnym rozmiarze (od 4mm do 16mm). Zaprojektowany został z wyjątkowo wiernym odwzorowaniem i zachowaniem punktów anatomicznych, co wpływa na jakość wykonywanego ćwiczenia.

 

Symulator USG do nauki wykonywania torakocentezy międzyłopatkowej Blue Phantom

Symulator do nauki wykonywania torakocentezy międzyłopatkowej zaprojektowany został z wyjątkowo wiernym odwzorowaniem i zachowaniem punktów anatomicznych, co wpływa na jakość wykonywanego ćwiczenia. Wymienne, bardzo wytrzymałe, wykonane z opatentowanego materiału SimulexUS wkłady pozwalają znacząco obniżyć jego koszty eksploatacji ze względu na wyjątkową wytrzymałość (do 1000+ wkłuć), bez obniżenia jakości i wiarygodności odczuć.

 

Symulator do nauki wykonywania wkłucia centralnego Blue Phantom

Symulator treningowy dostępu centralnego Central Line Training Model umożliwia naukę i doskonalenie umiejętności wykonywania dostępu do żyły szyjnej wewnętrznej, ramiennej, podobojczykowej i pachowej pod kontrolą aparatu USG oraz odszukiwania anatomicznych punktów orientacyjnych związanych z procedurą.

 

Symulator dostępu centralnego do żyły szyjnej wewnętrznej Blue Phantom

Anatomicznie poprawny fantom odzwierciedlający fragment głowy i szyi. Umożliwia trenowanie dostępu do tętnicy szyjnej oraz żyły szyjnej wewnętrznej pod kontrolą klinicznego aparatu USG.

 

Fantom do nauki wykonywania centralnych dostępów naczyniowych przez żyłę i tętnicę udową pod kontrolą USG z ręczną pompką Blue Phantom

Fantom do nauki wykonywania centralnych dostępów naczyniowych przez żyłę i tętnicę udową pod kontrolą USG pozwala użytkownikom rozwijać i utrwalać umiejętności niezbędne podczas wprowadzania pod kontrolą USG igieł i cewników do tętnicy lub żyły udowej.

 

 

Szerszą ofertę symulatorów USGmarki Blue Phantom

znajdziecie Państwo w naszym sklepie interentowym!