medline@medline.pl

68/412 71 18

APOLLO – mobilny symulator pacjenta

APOLLO – mobilny symulator pacjenta

Kod produktu:

APOLLO – mobilny symulator pacjenta

Apollo to bezpośredni następca symulatora METIman rozbudowany o dodatkowe funkcje! Apollo to mobilny zaawansowany symulator, w zależności od modelu, wspierający szkolenie lekarzy, ratowników bądź pielęgniarek.

Wszystko co dobre nie musi się skończyć. Może być ożywione, odświeżone i odrodzone w nowej formie. Apollo to nowa, odświeżona wersja symulatora METIman. Zachowując wszystkie niezbędne cechy i funkcje, Apollo wykracza poza ich zakres osiągając niezwykły poziom wiarygodności symulacji.
Metamorfoza METIman’a to coś więcej niż zmiana cech zewnętrznych. Automatyczna analiza jakości resuscytacji krążeniowo oddechowej zgodna z wytycznymi AHA 2015. Symulator rejestruje i wyświetla takie parametry jak: prawidłowe ułożenie rąk na klatce piersiowej, głębokość uciśnięć oraz ich tempo. Znajduje to odzwierciedlenie w reakcji fizjologicznej symulatora oraz jest widoczne na ekranie stacji instruktora. Możliwość konfiguracji i doboru systemu sterującego zapewnia elastyczność i wszechstronność przeprowadzanych symulowanych doświadczeń klinicznych i oceny umiejętności kursantów.

 

apollo14

GŁÓWNE CECHY SYMULATORA

Drogi oddechowe

 • Wentylacja z użyciem worka samorozprężalnego
 • Odchylenie głowy
 • Wysunięcie żuchwy
 • Obrzęk języka
 • Niedrożność oskrzeli

Oddychanie

 • Obustronne i jednostronne ruchy oddechowe
 • Oddech spontaniczny
 • Zintegrowany z monitorem pacjenta czujnik palcowy SpO2
 • Szmery oddechowe
 • Obustronny drenaż jamy opłucnej z ewakuacją płynu
 • Cewnikowanie tętnicy płucnej i możliwość zaklinowania cewnika wyświetlane na monitorze krzywych lub monitorze pacjenta

Serce

 • Defibrylacja i kardiowersja przy użyciu klinicznego defibrylatora
 • Stymulacja zewnętrzna serca (elektrody)
 • 12-odprowadzeniowe dynamiczne EKG
 • Monitorowanie EKG z użyciem klinicznego monitora EKG

RKO

 • Nowość: analiza RKO zgodna z wytycznymi
 • AHA 2015
 • Uciśnięcia klatki piersiowej powodują reakcje fizjologiczne: krążenie krwi, rzut serca, centralne i obwodowe ciśnienie krwi, wydalanie dwutlenku węgla

Układ krążenia

 • Możliwość pomiaru ciśnienia metodą osłuchową i palpacyjną
 • Obustronne tętno (tętnica szyjna, ramienna, promieniowa, udowa, podkolanowa, piszczelowa tylna, grzbietowa stopy)

Wkłucia dożylne/doszpikowe i domięśniowe

 • Obustronny dostęp dożylny – zgięcie łokciowe i grzbiet dłoni
 • Wkłucia domięśniowe – mięsień naramienny prawy
 • Wkłucie doszpikowe – głowa kości ramiennej lewej

Układ pokarmowy

 • Zakładanie sondy żołądkowej
 • Odgłosy perystaltyki jelit – 4 kwadranty

Układ nerwowy

 • Reaktywne źrenice i mrugające powieki
 • Drgawki

Układ moczowy

 • Cewnikowanie pęcherza moczowego
 • Wymienne narządy płciowe

Leki

 • Automatyczne obliczanie 68 leków dożylnych i wziewnych
 • Automatyczne reakcje po upływie odpowiedniego czasu zależne od podanej dawki

Urazy

 • Krwawienie i drenaż płynów powiązane z fizjologią symulowanego pacjenta
 • Dwa miejsca jednoczesnego krwawienia; pojemność zbiornika na krew: 1,5 l
 • Amputacje – możliwość zdemontowania kończyn na wysokości łokcia i kolana

Dźwięki

 • Fabrycznie przygotowane nagrania dźwięków i mowy
 • Możliwość nagrywania dźwięków przez użytkownika za pomocą bezprzewodowego mikrofonu

Stawy

 • Ruchome nadgarstki, łokcie, kolana i kostki

DODATKOWE CECHY SYMULATORA
APOLLO PREHOSPITAL
(wersja dla ratowników)

Drogi oddechowe

 • Górne drogi oddechowe zaprojektowane na podstawie rzeczywistych skanów TK
 • Konikotomia chirurgiczna i konikopunkcja
 • Intubacja przez usta, przez nos, wsteczna, intubacja do prawego oskrzela; intubacja z użyciem rurki dotchawiczej, laryngoskopu światłowodowego, zakładanie maski krtaniowej
 • Wyłamanie zębów przy nieprawidłowym użyciu laryngoskopu
 • Intubacja doprzełykowa z rozdęciem żołądka
 • Kurcz krtani
 • Niedrożność dróg oddechowych
 • Niedrożność na poziomie tylnej części gardła
 • Stwierdzenie obecności lub braku dwutlenku węgla przy wydechu
 • Obustronne igłowe odbarczanie odmy
 • Wydzieliny z oczu, nosa, ust

DODATKOWE CECHY SYMULATORA
APOLLO NURSING
(wersja dla pielęgniarek)

Układ oddechowy

 • możliwość odsysania symulowanej wydzieliny z dróg oddechowych przez rurkę tracheostomijną

Wkłucia dożylne/doszpikowe i domięśniowe

 • kaniulacja żyły podobojczykowej

Układ pokarmowy

 • wprowadzanie zgłębnika żołądkowego, płukanie żołądka, odsysanie treści żołądkowej