medline@medline.pl

68/412 71 18

Simbionix HYST MENTOR™

 • Simbionix HYST MENTOR™

Simbionix HYST MENTOR™

Kod produktu: SXHM

Simbionix HYST MENTOR™

Najbardziej zaawansowany symulator do praktycznego treningu wykonywania histeroskopii.
Najbardziej wszechstronny system treningowy dostępny dla chirurgów położniczo-ginekologicznych do diagnostycznej i terapeutycznej histeroskopii. Symulator zapewnia wysoce realistyczny i użyteczny trening operacji histeroskopowej, zarówno dla doświadczonych jak i początkujących lekarzy.

HYST Mentor jest platformą umożliwiającą trening procedur histeroskopowych oraz wszechstronnym rozwiązaniem edukacyjnym. Tutoriale dydaktyczne są wykorzystywane do wprowadzenia i wyjaśnienia ,,najlepszej praktyki” wykonania podstawowych technik proceduralnych. Dodatkowo symulacja wysokiej wierności zapewnia realistyczny trening praktyczny, który umożliwia opanowanie instrumentów i zarządzanie powikłaniami. Różnorodne, kompletne procedury histeroskopowe są dostępne, aby zapewnić zakres odpowiednich doświadczeń przedklinicznych. Znaczący i przydatny obiektywny feedback ułatwia i zamyka proces nauczania, zapewniając spójne, efektywne i opłacalne rezultaty, które są trudne do osiągnięcia przy użyciu tradycyjnych metod nauczania.

Oryginalny resektoskop

Przystosowany, oryginalny resektoskop jest używany, aby zapewnić kompletne doświadczenie symulacji, ułatwiającym zapoznanie się z narzędziami histeroskopowymi. Tak jak w rzeczywistości, resektoskop cechuje:

 • zawory wlotowe i wylotowe do transportu płynów
 • trzy wirtualne kamery: 0°, 12° i 30°, zawierające kolisty fokus, dla diagnostycznych i terapeutycznych procedur
 • pasywny element roboczy do elektrooperacji zawierający pedał nożny do elektrochirurgicznego cięcia i koagulacji w symulowanym procesie
 • zaadaptowany zakres z kanałami roboczymi jest używany w podstawowych umiejętnościach histeroskopowych w module podstawowym
 • oryginalny histeroskopowy morcelator jest dostępny w module morcelacji

Cechy i korzyści HYST Mentor
W dodatku do praktycznego treningu kompletnych histeroskopowych procedur, histeroskopowy program treningowy HYST Mentor zapewnia zestaw pomocy edukacyjnych czyniąc go kompletnym rozwiązaniem szkoleniowym.

Kompletny program treningowy: Rozległa biblioteka modułów zapewnia kompletne rozwiązanie, zaprojektowane dla zorganizowanej integracji treningu histeroskopowego rezydenta w położnictwie i ginekologii. Moduły zawierają ćwiczenia podstawowych umiejętności i przypadków zawierających wirtualnych pacjentów z patologiami i różnorodną anatomią o różnych stopniach trudności. Łatwe przypadki diagnostyczne i małe polipy zapewniają idealne środowisko naukowe dla początkujących chirurgów, podczas gdy trudne mięśniaki zapewniają środowisko treningowe dla bardziej zaawansowanych chirurgów.

Tutoriale dydaktyczne: Treści dydaktyczne i filmy wprowadzają i wyjaśniają ,, najlepsze praktyki” w podstawowych technikach proceduralnych.

Fotorealistyczna symulacja i realistyczne praktyczne szkolenie w zakresie komplikacji.HYST Mentor symuluje ważne wyzwania w histeroskopowych procedurach:

 • ustawienie i utrzymanie czystego obrazu
 • wykrywanie i koagulacja źródeł krwawienia
 • ćwiczenie obsługi płynów bez ryzyka dla pacjenta
 • doświadczenie i reagowanie na jedno z najczęstszych powikłań histeroskopowych- perforacji jamy macicy. Po przeprowadzeniu perforacji w symulacji nie można określić wnęki i konieczne jest zakończenie procedury przez uczącego się.
 • Kontrola Instruktora umożliwia kreowanie krwawienia, perforacji oraz scenariuszy ratunkowych (awaria przyrządu, wyciek płynu) na żądanie podczas sesji treningowej

Obiektywny feedback: HYST Mentor zapewnia wysoce realistyczny i użyteczny trening chirurgii histeroskopowej, z wysokimi wskaźnikami akceptacji zarówno dla doświadczonych jak i początkujących chirurgów. Raport z debriefingu zapewnia obiektywne oszacowanie wykonanego zadania oraz opcjonalne, zdefiniowane przez ekspertów oceny dotyczące wizualizacji, ekonomii, bezpieczeństwa oraz operacji płynami. Obrazy zapewniają dalsze pomoce naukowe, wizualizację ścieżki instrumentu oraz wizualizację powierzchni macicy. Film nagrany w trakcie ćwiczeń umożliwia odtworzenie pełnej interwencji.

Realistyczna symulacja instrumentów histeroskopowych: System symulacji wykorzystuje kliniczne resektoskopy aby ułatwić ćwiczenie obsługi przyrządów podczas histeroskopii. Kompleksowa różnorodność zmian i patologii anatomicznych umożliwia biegłe opanowanie technik histeroskopowych.

Zarządzanie i ocena- korzyści dla wykładowców

Tryb administratora umożliwia:

 • kreowanie i organizacja nowych użytkowników
 • opcjonalne konto gościa
 • śledzenie i ocenianie rozwoju umiejętności stażystów. Obiektywny feedback jest archiwizowany i zawsze dostępny zarówno dla wykładowcy jak i ćwiczącego
 • generowanie rozległych statystyk indywidualnych lub grupowych ćwiczeń, które również mogą być wykorzystywane do certyfikacji.

Biblioteka modułów HYST Mentor

HYST Mentor zawiera 8 różnych treningowych modułów symulacji w wirtualnej rzeczywistości przedstawiających wszechstronny program treningowy podstawowych umiejętności histeroskopowych, diagnostycznych i terapeutycznych procedur. Różne patologie i naturalne wariacje anatomiczne, zazwyczaj wymagające lat praktyki, mogą być praktykowane w skompresowanym czasie, w przyjaznym i bezpiecznym środowisku szkoleniowym.
60 wirtualnych pacjentów dostępnych podczas symulacji zapewnia wiele godzin interesujących i istotnych  doświadczeń przedklinicznych oraz  ułatwiają szkolenie w zakresie biegłości w różnych technikach interwencyjnych.
Dostępne są ćwiczenia podstawowych umiejętności, każde z nich koncentruje się na jednym ważnym kroku procedury, łatwe przypadek diagnostyczny i małe polipy zapewniają idealne środowisko naukowe dla początkujących chirurgów, podczas gdy wyzwania związane z mięśniakami pozwalają bardziej doświadczonym chirurgom na wypróbowanie nowych technik i zachowanie biegłości chirurgicznej. Możliwe jest również rozpoczęcie scenariuszy interwencyjnych/ratunkowych dla bardziej zaawansowanych chirurgów.

 1. Moduł podstawowych umiejętności
 2. Moduł diagnostycznej histeroskopii
 3. Moduł usunięcia polipa
 4. Moduł miomektomii
 5. Moduł ablacji endometrium
 6. Moduł zaawansowanej resekcji
 7. Zabieg Essure
 8. Moduł morcelacji

Program nauczania HYST Mentor

Program nauczania symulatora pełni ważną rolę w sukcesie centrów umiejętności i nauczania rezydentów. Liczba publikacji demonstruje ważność ustrukturyzowanego programu szkoleniowego VR i sugerują, że szkolenie oparte na wirtualnej rzeczywistości może zmniejszyć błędy podczas rzeczywistych procedur chirurgicznych.

Simbionix współpracując z kluczowymi liderami edukacji medycznej i operacji zapewnia użytkownikom na całym świecie dobrze przemyślany program nauczania. Symulator tam pełni narzędzie do uczenia się. Programy nauczania mają na celu zwiększenie motywacji uczącego poprzez przyjemny, skuteczny i efektywnu sposób zdobuwania nowych umiejętnośic przy użyciu symulatorów.

HYST Mentor jest symulatorem wirtualnej rzeczywistości dla nowo wykwalifikowanych chirurgów.  Oferuje on trening w diagnostycznej i terapeutycznej histeroskopii. Ten program został włączony do specjalnie opracowanego programu nauczania w Szpitalu Uniwersyteckiego w Zurychu. Zgodnie z najnowszymi zasadami szkolenia praktycznego chirurdzy uzyskują wszechstronne uzdolnienia, aby skutecznie operować w dziedzinie ginekologii.