medline@medline.pl

68/412 71 18

Simbionix LAP MENTOR™

 • Simbionix LAP MENTOR™

Simbionix LAP MENTOR™

Kod produktu: SXLMIII 1M

Simbionix LAP MENTOR™

Firma 3D Systems dostarcza  najbardziej wszechstronne chirurgiczne szkolenie symulacyjne, bez względu na doświadczenie ćwiczącego. Nowoczesny symulator LAP Mentor zapewnia najszerszy wachlarz praktycznego szkolenia laparoskopowego dla wielu specjalności klinicznych. Rozbudowany w oparciu o opinie chirurgicznych liderów, towarzystw medycznych i nauczycieli w celu rozwoju  produktu ze znaczącym wpływem szkoleniowym.

Najbardziej zaawansowana technologia
Najwyższy poziom treningu praktycznego jest zapewniany poprzez dwie platformy LAP Mentor (LAP Mentor III oraz LAP Mentor Express), które są dostępne z lub bez zaawansowanej technologii haptycznej (technologii dotyku). Najbardziej realistyczne dotykowe chirurgiczne narzędzia zapewniają realistyczne odczucie oporności tkanki podczas symulacji operacji. Możliwości interakcji miękkiej tkanki umożliwiają symulację najbardziej skomplikowanej anatomii, różnych typów tkanek oraz płaszczyzny dysekcji oraz realistyczną interakcją pomiędzy narzędziem a tkanką. Nie precedensowa grafika przenosi doświadczenie tak blisko rzeczywistości jak to tylko możliwe. Szeroki wachlarz chirurgicznych instrumentów oraz konfiguracja wirtualnego trokaru zapewnia elastyczność oraz ćwiczenia różnych podejść do procedury i podejmowania decyzji. Łatwa w uruchomieniu procedura Treningu Zespołowego jest idealna do wzmocnienia nie technicznych umiejętności zespołu na sali operacyjnej. Nowo opracowany tryb Instruktorski również wzmacnia trening poprzez  umożliwienie interwencji instruktora w czasie rzeczywistym podczas procedury.

Polepszenie bezpieczeństwa pacjenta
Prawnie zastrzeżona technologia LAP Mentor umożliwia wykonanie symulacji wysokiej wierności, która jest wspierana przez 60 klinicznych walidacji. W szybko rozwijającej się dziedzinie, z przeszkodami w postaci redukcji godzin pracy przez prawo, stało się utrudnione zapewnienie niezbędnych ćwiczeń na sali operacyjnej. LAP Mentor zapewnia bezpieczne i motywujące środowisko do nauki, tak jak zapewnienie kompletnych rozwiązań edukacyjnych zintegrowanych w procesie szkolenia. Dane naukowe wspierają efektywny trening i ocenę oraz przeniesienie umiejętności na salę operacyjną.

Nowoczesne symulatory laparoskopowe
Symulatory LAP Mentor są symulatorami przeznaczonymi do treningu laparoskopowego, wykorzystują przy tym innowacyjne narzędzia edukacyjne. Każda platforma jest w pełni kompatybilna ze wszystkimi modelami symulatora od podstawowych laparoskopowych procedur i szycia (z wymiennymi uchwytami do szycia) po kompletny trening procedur. Platformy LAP Mentor umożliwiają ciągłe dodawanie nowych modułów.

Złoty Standard rozwiązań treningu laparoskopowego:

 • procedury: interaktywnie prowadzone techniki o różnych poziomach trudności umożliwiają opanowanie podstawowych umiejętności laparoskopowych
 • całościowe kliniczne procedury: kompletne kliniczne scenariusze z komplikacjami i ranami w czasie rzeczywistym umożliwiają zdobycie doświadczenia oraz wykonanie różnych podejść do procedury
 • realistyczne doświadczenie treningowe: kombinacja rzeczywistego haptycznego feedbacku, szczegółowej anatomii, realistycznego obrazowania i różnej konfiguracji tokarów
 • treści edukacyjne: cechy dydaktyczne i pomoce edukacyjne jak anatomiczna mapa w 3D, rzeczywiste filmy krok po kroku, interaktywne instrukcje oraz gotowe do użycia kursy
 • ocena skuteczności: szczegółowy obiektywny raport oraz narzędzia ustalające poziom biegłości  pozwalają na efektywne śledzenie progresu w treningu
 • tryb instruktora: pozwala na interwencję prowadzącego w czasie rzeczywistym podczas przeprowadzania procedury dla ewaluacji decyzji ćwiczącego

CECHY I KORZYŚCI:

Symulacja: Doskonalenie roli, umiejętności i symulacji szycia, wysokiej jakości ćwiczenie kompleksowych, całkowitych procedur laparoskopowych jest unikalną korzyścią uzyskaną dzięki LAP Mentor, zapewniającym bezpieczne środowisko do trenowania:

 • zwiększenie informacji o procedurach
 • ćwiczenie podejmowania decyzji
 • poprawa umiejętności technicznych i ich wykonania
 • przeprowadzenie krytycznych kroków procedury
 • ćwiczenie błędów i kontrolowania komplikacji
 • zaznajomienie się z rzadkimi przypadkami, co nie byłoby możliwe podczas okresu szkolenia w warunkach rzeczywistych
 • platforma LAP Mentor jest dostępna z lub bez haptyki podczas używania instrumentów chirurgicznych dla zaznajomienia się z odczuciem oporności tkanki podczas symulacji operacji. Zapewnia to najwyższy poziom praktycznego szkolenia.

Raportowanie i ocena technicznych umiejętności: Wszechstronny raport przeprowadzonego ćwiczenia zapewnia feedback zarówno dla ćwiczącego jak i dla nauczyciela w celu oceniania poziomu umiejętności i sukcesów w treningu. Opcjonalny dostęp przez internet do systemu poprzez MentorLearn umożliwia monitorowanie aktywności symulatora i postępów ćwiczących w dowolnym miejscu.

Raport zawiera:

 • obiektywne metryki oparte na narzędziach takich jak pulsoksymetr
 • spersonalizowane cele ustalone przez instytucje naukowe
 • wykresy krzywych uczenia się

Raporty mogą być eksportowane do pliku dla celów badawczych.

Treści edukacyjne: Funkcje dydaktyczne i cele edukacyjne są rozwijane w porozumieniu z medycznymi pedagogami. Zawiera:

 • anatomiczne mapy w 3D
 • instrukcje procedur zarówno  tekstowe jak i interaktywne
 • filmy z przeprowadzania procedur w rzeczywistości
 • interaktywna symulacja z procedur specyficznych procedur laparoskopowych i środowiska chirurgicznego

Zarządzanie kursem szkoleniowym: System zarządzania kursem nauczania MentorLearn umożliwia:

 • tworzenie i personalizowanie programu nauczania na wszystkich poziomach dla wielu dyscyplin
 • wykorzystanie funkcji administracyjnych użytkownika i grupy do organizacji kursów
 • użycie gotowych do użycia programów treningowych i możliwość dodania własnych materiałów

Dowód efektywnego treningu: LAP Mentor jest używany w centrach akredytacji ACS i jest wykorzystywany w niezależnym nauczaniu dla zapewnienia treningu praktycznego dla indywidualnego ćwiczącego lub zespołu ćwiczących. Symulator stał się kluczem do chirurgicznej edukacji, środowisko naukowe aktualnie rozbudowuje program, aby włączyć LAP Mentor w strukturę podstawowego programu nauczania oraz demonstrowania jego efektywności w nabywaniu umiejętności.

LAP Mentor i postępy kliniczne: Umiejętności nabyte poprzez symulatory VR są transferowane do sali operacyjnej. LAP Mentor jest jedynym wirtualnym treningowym symulatorem laparoskopowym, który umożliwia trenowanie kompletnych laparoskopowych procedur.

LAP Mentor biblioteka modułów: Multidyscyplinarny chirurgiczny symulator LAP Mentor został stworzony przy bliskiej współpracy ze środowiskiem medycznym aby zapewnić znaczące i wartościowe rozwiązanie treningowe. Wszechstronna biblioteka modułów zapewnia program nauczania dla specyficznych, podstawowych umiejętności laparoskopowych oraz podstawowe i zaawansowane kompletne procedury chirurgiczne.
Dodawanie kolejnych modułów treningowych procedur laparoskopowych jest stale  rozwijane wraz z postępami w chirurgii, aby zapewnić możliwie najbardziej wartościowy dla klienta systemu LAP Mentor.

NABYCIE PODSTAWOWYCH PROCEDUR LAPAROSKOPOWYCH
Przed wykonaniem zaawansowanych procedur laparoskopowych, rezydent musi się zaznajomić i przećwiczyć podstawowe umiejętności laparoskopowe:

 • podstawowe umiejętności
 • podstawowymi zadaniami w laparoskopii
 • podstawowe i zaawansowane szycie

Trening podstawowych umiejętności laparoskopowych: Wykorzystanie jak najmniejszej ilości ruchów podczas procedury jest coraz bardziej wymagane i staje się złotym standardem w podstawowych procedurach takich jak cholecystektomia i appendektomia. LAP Mentor zapewnia nieograniczone środowisko do doświadczenia wszystkich kroków laparoskopowej cholecystektomii i appendektomii.

Trening zaawansowanych procedur laparoskopowych: Pojawianie się nowych procedur laparoskopowych i rozwijające się wytyczne dotyczące endoskopowej operacji, na ich podstawie Symbionix rozszerza moduły treningowe oparte na technologii cięcia krawędzi umożliwiając użytkownikom doświadczenie kompleksowych laparoskopowych procedur w bezpiecznym środowisku.

 • chirurgia ogólna: przepuklina brzuszna, przepuklina pachwinowa
 • bariatryczny: bypass żołądka
 • resekcja jelita grubego: sigmoidektomia
 • urologia: nefrektomia
 • ginekologia: podstawowe procedury ginekologiczne, histerektomia, zamknięcie pochwy
 • klatka piersiowa: lobektomia

Nauczanie z LAP Mentor

Nauczanie przy użyciu symulatora pełni ważną rolę w sukcesie centrów umiejętności oraz nauczaniu rezydentów. Ilość publikacji obrazuje znaczenie zorganizowanego programu szkoleniowego opartego na wirtualnej rzeczywistości i sugerują, że przeprowadzenie szkolenia opartego o wirtualną rzeczywistość zmniejsza ilość błędów podczas realistycznych zabiegów chirurgicznych.

Producent systemów 3D jest bardzo dumny ze współpracy z kluczowymi liderami w medycznej edukacji oraz chirurgii, zapewniając klientom na całym świecie, dobrze skonstruowane programy nauczania. Programy nauczania są przeznaczone do zwiększenie motywacji uczącego poprzez przyjemny, efektywny i skuteczny sposób zdobywania nowych umiejętności dzięki symulatorowi. LAP Mentor jest odpowiedni dla wszystkich chirurgicznych specjalizacji wykorzystujących techniki laparoskopowe, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii ogólnej, chirurgii bariatrycznej, ginekologii oraz bezpieczeństwa pacjenta dla pielęgniarek sali operacyjnej:

 • szkolenie w zakresie chirurgii ogólnej
 • Imperial College Laparoscopic Cholecystectomy Training Curriculum
 • centrum treningu laparoskopowego- kurs podstawowy
 • chirurgia laparoskopowa (LSS) program nauczania: Stopień 1, Poziom 1
 • SORTED (chirurgia otyłości- szkolenie z rejestratorem i rozwój edukacyjny) Kurs Bariatryczny
 • kurs podstawowych ginekologicznych umiejętności laparoskopowych
 • całkowity kurs laparoskopowej histerektomii
 • kurs bezpieczeństwa pacjenta dla pielęgniarki chirurgicznej
 • sugestia zainstalowania ACS/APDS Programu nauczania umiejętności dla rezydentów, Faza 2: zaawansowane procedury
 • kursy ginekologiczno- położnicze

Seria szkoleń, dostępna dzięki programowi MentorLearn, w wersji on- jak i offline, nie generuje dodatkowych  kosztów. Korzystanie z MentorLearn online, zapewnia ćwiczącym dostęp do materiałów dydaktycznych, praktycznie w dowolnym punkcie poza ośrodkiem symulacji):

 • bardziej efektywne wykorzystanie
 • instrukcje, oglądanie filmów oraz wielokrotne oglądanie przeprowadzonych procedur może odbyć się wszędzie, poprzez udostępnienie tych materiałów osobom szkolącym się

Gotowy do użycia program nauczania, zapewnia zorganizowaną metodę szkolenia oraz może służyć jako szablon dla dyrektorów programów w różnych instytucjach, którzy mogę dostosować program nauczania do indywidualnych potrzeb szkoleniowych.