medline@medline.pl

68/412 71 18

Pakiet RSDL do dekontaminacji osobistej

  • Pakiet RSDL do dekontaminacji osobistej
  • Pakiet RSDL do dekontaminacji osobistej

Pakiet RSDL do dekontaminacji osobistej

Kod produktu: ML_20100

Pakiet RSDL do dekontaminacji osobistej

Pakiet do dekontaminacji RSDL zawiera unikalny środek dekontaminacji skóry, przeznaczony do stosowania przez żołnierzy i służby ratownicze. Dezaktywuje znane bojowe srodki chemiczne w czasie krótszym niż 2 minuty, po użyciu pozostawia nietoksyczną warstwę na skórze. Został przetestowany w warunkach bojowych przez wojska Stanów Zjednoczonych oraz innych państw NATO.

Zalety stosowania pakietu RSDL w odróżnieniu od substancji proszkowych:
– eliminuje zagrożenie związane z wdychaniem cząstek
– eliminuje ryzyko uszkodzenia uszczelki maski przeciwgazowej powodowanego obecnością proszku
– eliminuje efekt gromadzenia cząstek w zaworze wdechowym maski
– eliminuje wnikanie proszku do oczu
– podczas dezaktywacji bojowego środka chemicznego nie powoduje wydzielania gazu, który mógłby być wdychany przez maskę przeciwgazową lub przenikac przez  środki ochrony osobistej.

RSDL dezaktywuje w ciągu 2 minut znane bojowe środki chemiczne, takie jak:
– GA (Tabun)
– GB (Sarin)
– GD (Soman)
– GF (Cyklosarin)
– VX (środek porażający układ nerwowy)
– HD (gaz musztardowy)
– Toksyna T-2

RSDL jest bardzo prosty w użyciu:

 

Produkt rekomendowany, zgodnie z Uchwałą w sprawie wytycznych w zakresie zabezpieczenia EURO 2012 w odniesieniu do zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych oraz dekontaminacji przyjęte przez Komitet Bezpieczeństwa EURO 2012 w dniu 7.X.2011.