medline@medline.pl

68/412 71 18

Symulator CathLabVR do nauki diagnostyki i chirurgii endowaskularnej

  • Symulator CathLabVR do nauki diagnostyki i chirurgii endowaskularnej
  • Symulator CathLabVR do nauki diagnostyki i chirurgii endowaskularnej

Symulator CathLabVR do nauki diagnostyki i chirurgii endowaskularnej

Kod produktu: CAE_CAT-001

Symulator CathLabVR do nauki diagnostyki i chirurgii endowaskularnej

Symulator CathLabVR™ do nauki diagnostyki i chirurgii endowaskularnej

Symulator Cathlab daje możliwość nauki procedur na rzeczywistych narzędziach, przy wsparciu wirtualnej anatomii stworzonej w oparciu o grafikę 3D, umożliwia wykonanie rzeczywistych badań i wykorzystanie najnowocześniejszej technologii haptycznej. Używając cewników, przewodów, balonów i stentów, otrzymujemy informacje zwrotną z systemu, o sile nacisku na narzędzia, a na ekranie pojawiają się graficzne wskazówki zwiększające realizm symulacji. Realistyczne reakcje fizjologiczne i zdjęcia uzyskane zostają metodą fluoroskopii. Symulator daje możliwość pracy na: cewnikach, elektrodach stymulatora, prowadnikach i urządzeniach przeciwzatorowych. System automatycznie rozpoznaje i odpowiednio reaguje na wprowadzanie i usuwanie narzędzi. Kompletne dane przedstawiają podejmowane działania tj. czas podjętej interwencji, mierniki angiografii i fluoroskopii, wykonane zdjęcia, rejestr powikłań z określeniem czasu i ogólny rejestr procedur wszystkich podejmowanych działań wraz z określeniem czasu.

System modułowyCathLab umożliwia szkolenie z następujących procedur:
– przezskórne interwencje wieńcowe
– przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej (TAV)
– zaawansowane przezskórne interwencje wieńcowe
– zabiegi na naczyniach szyjnych
– zarządzanie rytmem pracy serca

Zarejestrowane dane, których analiza daje obraz poziomu umiejętności wymaganych do przeprowadzenia danej procedury, mogą być wykorzystywane do oceny umiejętności kursanta podczas sesji de briefingu.

Standardowe elementy zestawu:
– symulator CathLabVR,
– oprogramowanie CathLabVR,
– 20″ płaski monitor – 2 szt.
– komputer,
– wózek,
– pakiet narzędzi CRM do zarządzania procesem leczenia endowaskularnego,
– moduł PCI (przezskórna interwencja wieńcowa),
– moduł TAV (przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej),
– zaawansowany moduł PTCA (przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka naczyń wieńcowych),
– moduł naczyń wieńcowych,
– moduł zarządzania rytmem pracy serca,
– elektroniczny poradnik użytkowania sprzętu,
– pakiet wsparcia technicznego (CAE Assurance) z aktualizacją oprogramowania.

Elementy opcjonalne ( zamawiane oddzielnie):
– pakiet narzędzi do przeprowadzania zabiegów sercowo-naczyniowych wraz z programem zarządzającym CRM,
– zestaw do flebografii (z wykorzystaniem cewników balonikowych),
– zestaw do podawania kontrastu.

Wymiary symulatora – 181,86 cm x 242,82 cm x 153,92 cm


Zapraszamy na naszą stronę tematyczną poświęconą symulacji fantomom medycznym

 http://www.fantomy-medyczne.pl/                  http://www.symulacjamedyczna.pl/