medline@medline.pl

68/412 71 18

Simbionix U/S MENTOR™

Simbionix U/S MENTOR™

Kod produktu: SXUSM-1M-WOM

Simbionix U/S MENTOR™

U/S Mentor oferuje wysokiej jakości medyczny symulator do treningu badań ultrasonograficznych oraz interwencyjnych. U/S Mentor oferuje multidyscyplinarne, realistyczne praktyczne szkolenie dla stale rozrastającego się  zastosowania ultradźwięków w medycynie szczególnie w punkcie opieki (POC). Zapewnia to rezydentom i praktykującym lekarzom możliwość zdobywania i doskonalenia ich umiejętności w dziedzinie ultrasonografii na różnorodnych wirtualnych pacjentach. Symulator jest zaprojektowany do zapewnienia optymalnego środowiska edukacyjnego do osiągnięcia i wykazania poziomu kompetencji.

Cechy i korzyści

Oferują realistyczne wykonywanie ultrasonografii oraz obiektywną ocenę. U/S Mentor zapewnia środowisko edukacyjne i kliniczne dla wszechstronnego treningu protokołów badania ultrasonograficznego.

 • elegancka, modularna platforma umożliwia zarówno konfigurację komputerów stacjonarnych i laptopów
 • realistyczny, namacalny manekin może być zmieniany podczas ciągłego szkolenia
 • realistyczny przełącznik sondy dla  natychmiastowego zamiennego podejścia: TTE/TEE, TAS/TVS
 • realistyczny zestaw obrazów z ultrasonografii, prezentujących wspólne cechy ultrasonograficzne i artefakty
 • podstawowe i zaawansowane narzędzia oraz kontrolki obrazu są swobodnie dostępne
 • zaawansowane narzędzia diagnostyczne są do dyspozycji użytkownika: Doppler w kolorze, CW, PW, M-mode, pomiary i więcej
 • realistyczna anatomia fizjologii i patologii oferuje zróżnicowany zakres normalnych i nieprawidłowych scenariuszy
 • szkolenie w pełnym zakresie rzeczywistej procedury: rozpoczęcie od przypadłości  pacjenta i wyników badań lab., do badania i dokumentacji, wraz z interpretacją kliniczną i raportowaniem wyników
 • zadania proceduralne oraz ,,zadania proceduralne krok po kroku” stwarzają możliwość samouczenia i zaoszczędzenia cennego czasu
 • zaawansowane środowisko edukacyjne optymalizuje indywidualna krzywą uczenia, oferując zewnętrzne wizualizacje, etykiety anatomiczne, tutoriale, natychmiastowy feedback z ćwiczenia i więcej
 • unikalne cechy Poziomu Przypadku oferuje kreowanie różnorodnych scenariuszy używając pojedynczego przypadku, dostosowując w ten sposób złożoność diagnostyczną do poziomu zaawansowania uczących się
 • przechwytywanie dokładności i skuteczności pomiarów, analizy obrazów itp., wspiera monitorowanie postępu przez ćwiczącego (self-monitoring)
 • zarówno umiejętności techniczne jak i interpretacja diagnostyczna są praktykowane, ocenianie i raportowane
 • unikalny system oceniania treningu- MentorLearn oferuje zwiększone możliwości dla ćwiczących i zarządzających szkoleniami, w tym monitorowanie postępów, ustawianie poziomów, dostęp zdalny oraz różnorodne interfejsy symulatora.

Skoncentrowane kliniczne scenariusze: Moduły te zawierają prawdziwe obrazy ultrasonograficzne wykonane przez ekspertów medycznych. Skoncentrowane środowisko diagnostyczne zapewnia ćwiczącym możliwość do poprawy  wiedzy diagnostycznej różnorodnych patologii, od popularnych przypadków do rzadkich nieprawidłowości. Biblioteka modułów zawiera:

 1. Moduł podstawowych umiejętności ultrasonografii
 2. Moduł echokardiografii przyłóżkowej
 3. Moduł zaawansowanego echo
 4. Moduł TEE
 5. Moduł eFAST i RUSH
 6. Moduł jamy brzusznej
 7. Moduł podstawowej ultrasonografii przezpochwowej
 8. Moduł położniczy: pierwszy trymestr
 9. Moduł położniczy: drugi trymestr
 10. Moduł neurosonografii płodu
 11. Moduł echa płodu