medline@medline.pl

515 088 687

Akademia MEDline

Akademia MEDline

Akademia MEDline jest projektem szkoleniowym skierowanym do klientów firmy MEDline. Naszym celem jest przekazywanie wiedzy teoretycznej i prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu medycyny ratunkowej dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych będących częścią systemu Ratownictwo Medyczne oraz dla osób niezwiązanych ze środowiskiem medycznym ( zakłady pracy, szkoły, służby mundurowe, itd.).

Szkolenia przygotowywane są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników MEDline oraz konsultantów współpracujących z naszą firmą. Ludzie zajmujący się szkoleniami w MEDline to pasjonaci, którzy swoim entuzjazmem zarażają innych. Są to osoby związane z ratownictwem medycznym – praktycy, którzy spotykali się na co dzień z różnymi przypadkami zagrożenia życia.

Szkolenia Akademii MEDline prowadzone są w oparciu o wytyczne Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji oraz standardy Ratownictwa Medycznego. Celem działalności Akademii jest podnoszenie poziomu wiedzy ratowniczej na wielu płaszczyznach – zarówno wśród profesjonalistów związanych z ratownictwem medycznym jak i laików ( zakłady pracy, szkoły, itp.). Naszymi atutami są rzetelność, jakość i sumienność.

Stale doskonalimy i rozwijamy działalność szkoleniową Akademii MEDline , poszerzamy ofertę tematyczną, staramy się upowszechniać najnowsze standardy postępowania ratowniczego w pracy zawodowej ratowników medycznych ( przydzielamy tzw. punkty edukacyjne za uczestnictwo w szkoleniach), dążymy do uświadomienia młodzieży i dzieci w szkołach w zakresie pierwszej pomocy, itd. Materiał szkoleniowy każdorazowo dostosowany jest do specyfiki klienta i jego potrzeb.

W naszych szkoleniach biorą udział, zarówno ludzie związani z branżą medyczną: ratownicy medyczni, ratownicy WOPR/GOPR/TOPR lekarze, pielęgniarki, itp. , jak i osoby niezwiązane z ratownictwem: nauczyciele, pracownicy zakładów pracy, klienci indywidualni, służby mundurowe, itp.

Główną dziedziną działalności MEDline jest sprzedaż sprzętu medycznego, przy którego zakupie zapewniamy przeszkolenie z zakresu jego obsługi i możliwości.

Skontaktujmy się