medline@medline.pl

68/412 71 18

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia Akademii Medline prowadzone są w oparciu o wytyczne Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji oraz standardy Ratownictwa Medycznego.

Celem działalności Akademii jest podnoszenie poziomu wiedzy ratowniczej na wielu płaszczyznach – zarówno wśród profesjonalistów związanych z ratownictwem medycznym, jak i laików ( zakłady pracy, szkoły, itp.). Materiał szkoleniowy każdorazowo dostosowywany jest do specyfiki klienta i jego potrzeb.

Skontaktujmy się