medline@medline.pl

68/412 71 18

Bez kategorii

30.06.2010

    Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowieka, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, […]