medline@medline.pl

515 088 687

Czy hipotermia grozi nam tylko zimą?

21.03.2013 Czy hipotermia grozi nam tylko zimą?

"Hipotermia grozi nam tylko zimą" to największy mit o wychładzaniu.

Gdy temeratura otoczenia jest niska, lub zaczyna spadać, a temperatura ciała obniża się, nasz organizm rozpoczyna uaktywniać mechanizmy obronne takie jak: zwężanie peryferyjne naczyń krwionośnych, tworzenie  przepływów z obwodu do wewnątrz ciała, pobudzenie autonomicznego układu nerwowego, drżenie oraz dreszcze, które zwiększają podstawowe czynności metaboliczne od trzech do pięciu razy i wywołują zblednięcie i niedokrwienie skóry. Do innych objawów przedmiotowych należą: stan dezorientacji, problemy z pamięcią, splątanie mowy oraz ograniczenie stanu świadomości.

 

Zwalczanie hipotermii obejmuje trzy poziomy:

  • bierne ogrzewanie zewnętrzne – koce lub inne suche materiały do owinięcia, ciepłe otoczenie
  • aktywne ogrzewanie zewnętrzne – ogrzewające koce, ogrzewacze chemiczne, lampy ogrzewające, gorące kąpiele
  • aktywne ogrzewanie wewnętrzne – ogrzewanie dróg oddechowych ciepłym, nawilżonym tlenem, dożylne podawanie ciepłych płynów, płukanie ciepłymi płynami żołądka, płukanie pęcherza, hemodializa, pozaustrojowe ogrzewanie krwi

 

Hipotermia łagodna – wyziębienei ciała do temperatury 32-35 stopni Celcjusza

Objawy:  drżenie, utrata koordynacji ruchowej, spowolnienie, splatanie, tachykardia, głębszy oddech, amnezja, problemy z mową i oceną

Postępowanie:  bierne i katywne ogrzewanie zewnętrzne

 

Hipotermia umiarkowana – wyziebienie ciała do temperatury 30-32 stopnie Celcjusza

Objawy: zmniejszenie drżeń, utrata świadomości, niedociśnienie, bradykardia, zaburzenia oddechowe, przedsionkowe zaburzenia rytmu, migotanie przedsionków, postępujaca utrata przytomnosci, pulsu, utrata odruchów lub ruchów świadomych

Postępowanie: bierne i aktywne ogrzewanie zewnetrzne, aktywne ogrzewanie wewnętrzne

 

Hipotermia ciężka – wyziebienie ciała do temperatury poniżej 30 stopni Celcjusza

Objawy: śpiączka, rozszerzamnie źrenic, niedociśnienie, bradykardia, utrata napięcia mięśniowego, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca, brak lub upośledzenie oddychania, brak reakcji na ból, brak odruchów oraz ruchów świadomych, brak odruchów rogówkowych i ocznomózgowych, asystolia.

Postępowanie: bierne i katywne ogrzewanie zewnetrzne, aktywne ogrzewanie wewnętrzne.

 

Autor:  Ewelina Kędziora