medline@medline.pl

515 088 687

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

  „E.K.G. – kurs elektrokardiograficzny dla ratowników medycznych”  Miejsce i termin (wybierz z listy):  Imię i nazwisko:  Nr telefonu:  Adres korespondencyjny:

  Adres e-mail:  Zawód (ratownik medyczny/pielęgniarka/pielęgniarz/inny):  Dane do faktury (nazwa instytucji, adres, NIP):

  Miejsce zatrudnienia/świadczenia usług:

  Sprzęt na którym pracuję (model) defibrylator/respirator/urządzenie do kompresji klatki piersiowej:  Skorzystanie z niniejszego formularze zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności dotyczących szkoleń i produktów drogą elektroniczną na podany wyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra, NIP: 929-011-63-70, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184463, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy KRS.

  Informujemy, że administratorem danych osobowych jest MEDLINE Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania powiadomień i informacji o nowych szkoleniach oraz nowych usługach i produktach. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: akademia@medline.pl. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne dla wykonywania naszych szkoleń/usług. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, administratorom lokali udostępnianych do świadczenia usług.


  Skontaktujmy się