medline@medline.pl

515 088 687

Jak zwiększyć skuteczność badań przesiewowych u noworodków?

22.08.2013 Jak zwiększyć skuteczność badań przesiewowych u noworodków?

U każdego noworodka należy wykonać przesiewowe badanie pulsoksymetryczne w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca (CCHD). Pomiar saturacji należy przeprowadzić na prawej kończynie dolnej w ciągu 2-3 minut w czasie pomiędzy 2. a 24. godziną po urodzeniu. Saturacja mniejsza lub równa 95% jest wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego w trybie pilnym.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.09.2012 (Dz.U. 2012 nr 0 poz.1100)


Tylko technologia Masimo, jest w stanie zapewnić w 99,9% skuteczne badanie noworodków. Badanie z wykorzystaniem pulskoksymetru dokonującego wiarygodnego pomiaru, nawet podczas ruchu pacjenta, zostało uznane przez Amerykanski Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej za standard podczas diagnozowania krytycznej wrodzonej wady serca (CCHD) u noworodków.

Zalecane elementy do diagnostyki CCHD:

Dlaczego powinniśmy używać technologii Masimo? Ponieważ:

  1. Odczyt sygnału jest odporny na zakłócenia spowodowane ruchem kończyn.
  2. Daje najdokładniejszy, wiarygodny, rzeczywisty (a nie przybliżony) odczyt saturacji.
  3. Masimo Rainbow to jedyna technologia, która umożliwia jednoczesny odczyt saturacji, stężenia hemoglobiny, methemoglobiny i tlenku węgla.

Więcej na temat technologii Masimo możecie przeczytać tutaj

Zachęcamy do zapoznania się z produktami Masimo – znajdziecie je tutaj

 

Medline jest oficjalnym dystrybutorem produktów  Masimo w Polsce