medline@medline.pl

515 088 687

KONTRAKCJA 2011 – Ratownictwo medyczne – Formularz inwentaryzacyjny karetki

24.03.2011 KONTRAKCJA 2011 – Ratownictwo medyczne – Formularz inwentaryzacyjny karetki

 

Zbliża się gorący czas przygotowań do nowej kontraktacji NFZ, którego początkiem było „Zarządzenie Nr 12/2011/DSM PrezesaNarodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne”.

 

Załącznik nr 3 do w/w zarządzenia określił aktualne wymagania dotyczące wyposażenia ambulansów. Nowością jest to, iż kapnometr – obowiązkowy dotychczas w ambulansach typu S – stał się sprzętem wymaganym w karetkach typu P. Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził też obowiązek wyposażenia ambulansów obydwu typów w pojemniki reimplantacyjne utrzymujące wewnętrzną temperaturę (4±2) °C przez co najmniej 2h.

 

Aby ułatwić Państwu przygotowania do konkursu przygotowaliśmy formularz inwentaryzacyjny karetki, w którym określeniom zastosowanym w Rozporządzeniu przyporządkowaliśmy nazwy potoczne sprzętów medycznych – pobierz plik formularza

 

Jestem przekonany, że większość z nich stanowi standardowe wyposażenie Państwa ambulansów, nie mniej jednak jesteśmy przygotowani do tego, aby uzupełnić Państwu wyposażenie karetki o dowolny sprzęt będący przedmiotem wymogów NFZ.

 

Mając na uwadze iż na rynku znajduje się wiele kapnometrów nie spełniających wymogów normy PN EN 1789 z przyjemnością chciałbym też poinformować, że kapnometr EMMA którego jesteśmy bezpośrednim importerem posiada potwierdzenie spełniania wymogów normy PN EN 1789, co w przypadku kontroli NFZ daje pewność iż jego parametry nie będą przedmiotem wątpliwości urzędników

 

Do Państwa dyspozycji są pracownicy naszych oddziałów, jak i pracownicy  Działu Wyposażenia Ambulansów i SOR centrali firmy Medline – prosimy o kontakt mailowy  karetki@medline.pl   lub  medline@medline.pl.