medline@medline.pl

515 088 687

Materiały AHA do kursu ACLS w języku polskim już dostępne w Medline

06.11.2013 Materiały AHA do kursu ACLS w języku polskim już dostępne w Medline

 

Materiały ACLS zostały opracowane dla polskojęzycznych profesjonalistów z zakresu opieki zdrowotnej, którzy prowadzą lub biorą udział w akcjach ratunkowych, podczas których dochodzi do zatrzymania krążenia lub innych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Dotyczy to szczególnie personelu pogotowia ratunkowego, intensywnej terapii i oddziałów OIOM: lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni oraz dla osób, którym niezbędne jest posiadanie karty ukończenia kursu ACLS.

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą materiałów American Heart Association.