medline@medline.pl

515 088 687

MILMED EXPO 2016

26.04.2016 MILMED EXPO 2016

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi oraz Konferencję Medycyny Wojskowej i Ratunkowej MilMedEXPO 2016, które odbędą się w dniach 22-23 kwietnia 2016 r. w godzinach 10:00 – 16:00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Targi będą niepowtarzalnym miejscem wymiany myśli i doświadczeń między przedstawicielami świata medycyny wojskowej i cywilnej. Tematyka poruszana w czasie konferencji obejmie pełne spektrum zagadnień związanych z niesieniem pomocy ciężko poszkodowanym pacjentom: od postępowania przedszpitalnego przez diagnostykę, leczenie po rehabilitację chorego. Organizatorzy położą nacisk na wyzwania dotyczące telemedycyny szeroko wykorzystywanej w wojskowej służbie zdrowia.

MilMedEXPO adresowane są do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych pracujących w strukturach Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz służb medycznych i mundurowych podległych innym resortom.

Na projekt składają się: konferencja naukowa, warsztaty, ekspozycja targowa oraz pokazy i interaktywne prezentacje umożliwiające dotarcie do szerszego grona uczestników. Organizatorom zależy także, aby wraz z informacją kierowaną do specjalistów promować ideę nowoczesnej medycyny wśród szerokiej opinii publicznej.

Zapraszamy do odwiedzin stoiska Medline na MilMed Expo 2016!