medline@medline.pl

515 088 687

Nasz sprzęt medyczny stanowi wyposażenie polskiego kontyngentu w Afganistanie

16.12.2011 Nasz sprzęt medyczny stanowi wyposażenie polskiego kontyngentu w Afganistanie

 

 

W ostatnich miesiącach nasza firma zrealizowała dostawy do Wojska, dostarczając m.in. 150 zestawów PRS plecaków ratownika-sanitariusza z wyposażeniem i 6000 Indywidualnych Pakietów Medycznych Żołnierza. Obecnie sprzęt ten jest używany przez żołnierzy uczestniczących w misji pokojowej w Afganistanie.

 

Zaproponowane rozwiązania to optymalna konfiguracja sprzętowa, jaką żołnierze powinni dysponować w warunkach bojowych, spełniające najnowsze standardy w zakresie medycyny taktycznej i wykorzystywane obecnie również przez inne wojska NATO .

 

     

 

 

Pełną ofertę dla słuzb mundurowych zgodną z obowiązującymi przepisami znajdziecie Panstwo na naszej stronie internetowej w zakładce  RATOWNICTWO W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH  –  zapraszamy!