medline@medline.pl

515 088 687

Niepowtarzalne produkty w ofercie Medline

02.06.2015 Niepowtarzalne produkty w ofercie Medline

 
Nauczanie anatomii zostało wzbogacone o stół wizualizacyjny Sectra, umożliwiający interaktywny podgląd przestrzenny 3D naturalnych rozmiarów anatomii pacjenta na bazie obrazów tomograficznych i magnetyczno-rezonansowych. Użytkownicy mogą uzyskać obrazy tkanek szkieletowych, mięśni, organów oraz tkanek miękkich poprzez odcinanie, rozczłonkowanie lub stopniowe usuwanie warstw tkanek. Przyczynia się to do lepszego zrozumienia przez studentów anatomii, funkcji i procesów zachodzących w ciele oraz poprawia jakości nauczania.
 

 

 

Oprogramowanie VH Dissector

Stworzony na podstawie rzeczywistej ludzkiej anatomii, użytej w projekcie National Library of Medicine Visible Human Project®, program VH Dissector firmy Touch of Life Technologies przeznaczony jest dla edukacji medycznej. Zapewnia on studentom zintegrowane i kompleksowe środowisko edukacji anatomicznej.

Program VH Dissector pomaga zrozumieć skomplikowaną, trójwymiarową strukturę ludzkiego ciała,  dzięki korelacji widoku 3D i przekrojami MPR ponad 2000 struktur anatomicznych. Umożliwia identyfikację, rozwarstwienia, odejmowanie i dodawanie struktur i rotację obiektu. Platforma VH Dissector stanowi kompleksowe narzędzie do nauczania anatomii, łącząc sekcję zwłok na wirtualnym ciele z widokiem 3D i skorelowanymi z nim atlasowymi przekrojami 2D z prawdziwego ciała. VH Dissector , używany w laboratorium sekcyjnym, w małych grupach roboczych lub jako materiał do samodzielnej nauki, zapewnia:

  • Instrukcje sekcji zwłok krok po kroku,
  •  Wirtualną „skrzynkę z kośćmi” ,
  • Samoocenę ćwiczeń praktycznych,
  • Rotację specjalizacyjną,
  • Związek z karierą.