medline@medline.pl

515 088 687

Nowe regulacje związane ze standardami postępowania w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

31.01.2013 Nowe regulacje związane ze standardami postępowania w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia ukazało się w Dzienniku Ustaw z dnia 7 stycznia 2013 roku (Dz.U.13.15 z dnia 7 stycznia 2013 r.) i zastąpiło poprzednio obowiązujące, czyli rozporządzenie z dnia 27 lutego 1998 roku.

Zainteresowanych, którzy jeszcze nie mieli okazji się z nim zapoznać zapraszamy na strony Ministerstwa Zdrowia, gdzie można znaleźć całą jego treść – KLIKNIJ TUTAJ

Nowe rozporządzenie zgodnie z § 1 „określa standardy postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w zakresie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji, intensywnej terapii, resuscytacji, leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny, a także sedacji, udzielanych przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii, lekarza anestezjologa oraz lekarza w trakcie specjalizacji.


W przepisach ujęto określenia wprowadzone ustawą o działalności leczniczej oraz opisano minimalne wymogi odnoszące się do wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Oprócz tego doprecyzowano wymogi związane z kwalifikacjami personelu medycznego w kontekście wykonywanych na oddziale Anestezjologii i Intensywmej Terapii procedur medycznych (AiIT). Dokonano określenia zasad udzielania świadczenia, kwalifikacji chorych do oddziałów AiIT, a także zdefiniowano poziomy referencyjne dla tych oddziałów.


W związku z tym, iż nie jest możliwe, aby szpitale z dnia na dzień przystosowały się do nowych przepisów,  Ustawodawca w § 16-17 przewidział okresy przejściowe dla personelu medycznego oraz podmiotów leczniczych na uzupełnienie wymogów wskazanych wprowadzonym rozporządzeniem.


O ile wymogi związane z kompetencjami personelu medycznego leżą poza przedmiotem działania firmy Medline Sp. z o.o. – o tyle jesteśmy przygotowani na to, aby pomóc Państwu w dostosowaniu Państwa oddziałów w zakresie sprzętu medycznego.

Nowościami w naszej ofercie są mobilne wózki reanimacyjno-sprzętowe wyposażone w najwyższej jakości sprzęt do monitoringu, defibrylacji, wentylacji mechanicznej, odsysania, podawania płynów i leków. Jeden taki wózek reanimacyjno-sprzętowy może mieścić na sobie ekwipunek niezbędny do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii – szczególowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym karetki@medline.pl

Specjalizujemy się również w sprzęcie do trudnej intubacji. Zestaw „trudne drogi oddechowe” skompletowany zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia został oparty na najwyższej jakości amerykańskiej prowadnicy światłowodowej Levitan firmy Clarus i  niepowtarzalnych laryngoskopach Intubrite o unikatowym, opatentowanym źródle światła. Wiemy wszyscy, że na rynku są prowadnice światłowodowe i laryngoskopy firm dalekowschodnich, z którymi sprzęty renomowanych producentów nie mogą konkurować cenowo, lecz po kilku latach doświadczeń, również doskonale wszyscy wiemy, że w medycynie niska cena sprzętu może niestety generować podwójne koszty i być zagrożeniem, zarówno dla pacjenta, jak i świadczeniodawcy. W szczególności jest to ważne gdy rozmawiamy o wyposażeniu oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.


W ofercie firmy Medline znajdziecie Państwo tylko sprzęty dobrej i sprawdzonej jakości.
Serdecznie zapraszamy na naszego sklepu internetowego.