medline@medline.pl

515 088 687

Nowości produktowe w ofercie Medline

27.04.2015 Nowości produktowe w ofercie Medline

Urządzenia obsługiwane są bezprzewodowo z tableta lub laptopa. Posiadają bardzo intuicyjne, polskojęzyczne oprogramowanie, pozwalające, nie tylko na wykonywanie ćwiczeń, ale także na obiektywne ocenianie.

Szereg wbudowanych czujników i innych zaawansowanych rozwiązań wspomaga proces budowania obiektywnej oceny podczas ćwiczeń lub egzaminów. Posiadają szereg unikalnych na rynku cech, czyniących je nie tylko najnowocześniejszymi urządzeniami w swojej klasie, ale przede wszystkim pozwalającym na skuteczniejszą i sprawniejszą realizacją celów, dla których zostały przeznaczone.

 

1. KELVIN to treningowy, pełnopostaciowy symulator RKO z defibrylacją i spontanicznym oddechem


2. Zaawansowany model ramienia do wkłuć dożylnych

3. Zaawansowany model ramienia do nauki pomiaru ciśnienia krwi

 

4. Zaawansowany trenażer do iniekcji domięśniowych.