medline@medline.pl

515 088 687

Podwyżka cen sprzedaży

15.09.2011 Podwyżka cen sprzedaży

 

 

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że wszystkie oferty przesłane do Państwa przez naszych pracowników przed dniem 19.09.2011 będą realizowane na warunkach sprzed podwyżki cen (obowiązują ceny podane na ofertach ).