medline@medline.pl

515 088 687

CRiSis Ascultation-askultacyjny fantom ALS, deluxe plus

CRiSis Ascultation-askultacyjny fantom ALS, deluxe plus

Kod produktu:

                         

CRiSis Ascultation-askultacyjny fantom ALS, deluxe plus

Całopostaciowy fantom z możliwością prowadzenia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.


Posiada:
• wyczuwalne i widoczne anatomiczne punkty orientacyjne,
• w pełni ruchomą szyję, głowę i żuchwę,
• realistyczną budowę ust, języka, gardła, krtani, strun głosowych, nagłośni, przełyku i tchawicy.
Pozwala na wykonywanie:
• resuscytacji krążeniowo – oddechowej
• manewru Sallicka,
• symulowanego odsysania,
• intubacji drogą ustną i nosową (głowa Airway Larry),
• potwierdzenie poprawności wykonania intubacji poprzez osłuchanie płuc (oddzielne płuca),
• iniekcji dożylnych i domięśniowych,
• pomiaru ciśnienia krwi stetoskopem (możliwość zaprogramowania dowolnych wartości)
• 3-4 odprowadzeniowy monitoring EKG
• rozpoznawanie 17 rytmów EKG osoby dorosłej i 17 pediatrycznych
• defibrylacji (manualnej, półautomatycznej i automatycznej) z użyciem rzeczywistej energii
• stymulacji zewnętrznej
• kardiowersji
• osłuchiwania szmerów oddechowych
• osłuchiwania tonów serca
Dźwięki osłuchowe wybierane są na pilocie z dostępnej biblioteki:
TONY SERCA:
• praca serca prawidłowa
• cofanie się krwi do serca przy niedomykalności zastawki aorty
• stenoza płucna
• stenoza mitralna
• holosystoliczny
• midsystoliczny
• S3 Galop
• S4 Galop
• systolic click
• defekt/ uszkodzenie przegrody przedsionkowej
• PDA
• VSD

SZMERY PŁUC:
• Normalny płucny
• Normalny pęcherzykowy
• Świsty
• Świsty jednostronne
• Delikatne trzeszczenia
• Szorstkie trzeszczenia
• Ronchii
• Szorstki wysoki świst oddechowy (stridor)
• Jamisty
• Oskrzelowo-pęcherzykowy
• Oskrzelowy
• Obrzęk płuc
• Infant
• Tarcie
• Egofonia
• Pektorylokwia

Waga: około 38kg
Wzrost +/- 160cm

Zestaw zawiera: fantom całopostaciowy typu CRiSis z głową do intubacji (Airway Larry), kończyną górna IV, ramieniem NBP i skórą do defibrylacji oraz symulator EKG oraz modułem auskultacyjnym, lubrykant, monitor z pamięcią i drukarką pozwalający na monitoring poprawności wydruk raportu przeprowadzonej RKO, walizka transportowa.