medline@medline.pl

515 088 687

CRiSis Auscultation-auskultacyjny fantom ALS

CRiSis Auscultation-auskultacyjny fantom ALS

Kod produktu:

                         

CRiSis Auscultation-auskultacyjny fantom ALS

Całopostaciowy fantom z możliwością prowadzenia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych i możliwością osłuchiwania szmerów oddechowych i tonów serca. Fantom dostarczany bez symulatora EKG – brak możliwości defibrylacji

Całopostaciowy fantom z możliwością prowadzenia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.
Posiada:
• wyczuwalne i widoczne anatomiczne punkty orientacyjne,
• w pełni ruchomą szyję, głowę i żuchwę,
• realistyczną budowę ust, języka, gardła, krtani, strun głosowych, nagłośni, przełyku i tchawicy.
Pozwala na wykonywanie:
• resuscytacji krążeniowo – oddechowej
• manewru Sallicka,
• symulowanego odsysania,
• intubacji drogą ustną i nosową (głowa Airway Larry),
• potwierdzenie poprawności wykonania intubacji poprzez osłuchanie płuc (oddzielne płuca),
• iniekcji dożylnych i domięśniowych,
• pomiaru ciśnienia krwi stetoskopem (możliwość zaprogramowania dowolnych wartości)
• osłuchiwania szmerów oddechowych
• osłuchiwania tonów serca

Dźwięki osłuchowe wybierane są na pilocie z dostępnej biblioteki:
TONY SERCA:
• praca serca prawidłowa
• cofanie się krwi do serca przy niedomykalności zastawki aorty
• stenoza płucna
• stenoza mitralna
• holosystoliczny
• midsystoliczny
• S3 Galop
• S4 Galop
• systolic click
• defekt/ uszkodzenie przegrody przedsionkowej
• PDA
• VSD

SZMERY PŁUC:
• Normalny płucny
• Normalny pęcherzykowy
• Świsty
• Świsty jednostronne
• Delikatne trzeszczenia
• Szorstkie trzeszczenia
• Ronchii
• Szorstki wysoki świst oddechowy (stridor)
• Jamisty
• Oskrzelowo-pęcherzykowy
• Oskrzelowy
• Obrzęk płuc
• Infant
• Tarcie
• Egofonia
• Pektorylokwia

Opcjonalnie:
• *3-4 odprowadzeniowy monitoring EKG (opcja przy zakupie Symulatora EKG – NA LF03670)
• *rozpoznawanie 17 rytmów EKG osoby dorosłej i 17 pediatrycznych (opcja przy zakupie Symulatora EKG – NA LF03670)
• *defibrylacji (manualnej, półautomatycznej i automatycznej) z użyciem rzeczywistej energii (opcja przy zakupie Symulatora EKG NA LF03670)
• *stymulacji zewnętrznej opcja przy zakupie Symulatora EKG NA LF03670)
• *kardiowersji opcja przy zakupie Symulatora EKG NA LF03670)
• *Walizka do przechowywania fantomu (NA LF03465)