medline@medline.pl

515 088 687

CRiSis – fantom ALS, model kompletny

CRiSis – fantom ALS, model kompletny

Kod produktu:

                         

CRiSis – fantom ALS, model kompletny

Całopostaciowy fantom z możliwością prowadzenia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.


Posiada:
• wyczuwalne i widoczne anatomiczne punkty orientacyjne,
• w pełni ruchomą szyję, głowę i żuchwę,
• realistyczną budowę ust, języka, gardła, krtani, strun głosowych, nagłośni, przełyku i tchawicy.
Pozwala na wykonywanie:
• resuscytacji krążeniowo – oddechowej
• manewru Sallicka,
• symulowanego odsysania,
• intubacji drogą ustną i nosową (głowa Airway Larry),
• potwierdzenie poprawności wykonania intubacji poprzez osłuchanie płuc (oddzielne płuca),
• iniekcji dożylnych i domięśniowych,
• pomiaru ciśnienia krwi stetoskopem (możliwość zaprogramowania dowolnych wartości)

Waga: około 25kg

Zestaw zawiera: fantom całopostaciowy typu CRiSis z głową do intubacji (Airway Larry), kończyną górna IV, ramieniem NBP i skórą do defibrylacji, lubrykant.

Opcjonalnie:
• *3-4 odprowadzeniowy monitoring EKG (opcja przy zakupie Symulatora EKG – NA LF03670)
• *rozpoznawanie 17 rytmów EKG osoby dorosłej i 17 pediatrycznych (opcja przy zakupie Symulatora EKG – NA LF03670)
• *defibrylacji (manualnej, półautomatycznej i automatycznej) z użyciem rzeczywistej energii (opcja przy zakupie Symulatora EKG NA LF03670)
• *stymulacji zewnętrznej opcja przy zakupie Symulatora EKG NA LF03670)
• *kardiowersji opcja przy zakupie Symulatora EKG NA LF03670)
• *Walizka do przechowywania fantomu (NA LF03465)