medline@medline.pl

515 088 687

CRiSis Jr. – fantom dziecka PALS, model kompletny

CRiSis Jr. – fantom dziecka PALS, model kompletny

Kod produktu:

                         

CRiSis Jr. – fantom dziecka PALS, model kompletny

Fantom anatomiczny 5-letniego dziecka do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci – PALS. Dzięki możliwości wykonywania poszczególnych czynności medycznych z zakresu PALS na jednym pełno postaciowym manekinie umożliwia prowadzenie realistycznych ćwiczeń. Budowa modułowa manekina uwzględnia: manekina do resuscytacji, głowę do intubacji, kończynę górną do iniekcji dożylnych, ramię do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, skórę do defibrylacji, kończynę dolną do wkłuć doszpikowych i uzyskiwania dostępu udowego.

Fantom umożliwia:
• przeprowadzenie ogólnego badania pacjenta, w tym urazowego (możliwość używania pozoracji ran)
• unieruchamiania i transportu pacjenta pediatrycznego
• prowadzenia czynności z zakresu BLS/AED:
– ocena tętna na tętnicy szyjnej
– bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych (w tym wyluksowania żuchwy)
– widoczne i wyczuwalne punkty orientacyjne
– opór klatki piersiowej przy wykonywaniu masażu serca
– użycie AED treningowego (nie jest dostarczany z manekiniem)
• przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych:
– szczegółowa anatomia dróg oddechowych uwzględnia punkty orientacyjne, w tym: usta, język, ustną część gardła, krtań, nagłośnię, chrząstkę nalewkowatą, struny głosowe, tchawicę i przełyk
– symulowanie odsysania dróg oddechowych
– intubacja ustna, nosowa i palcowa
– zakładanie rurek intubacyjnych, rurek nosowo-gardłowych, Brunswick Esophageal Obturator Airway (EOA), Pharyngeo-Trachael Lumen Airway PTL, masek L.M.A., rurek przełykowo-żołądkowych (Brunswick Esophageal Gastric Tube Airway (EGTA)) i Combitube®
– potwierdzenia poprawności intubacji wizualne (obserwacja klatki piersiowej i brzucha) i osłuchowe /osobne lewe i prawe płuco pozwala na osłuchanie w celu potwierdzenia poprawności wykonanej intubacji, żołądek może wypełniać się powietrzem w przypadku błędnej intubacji do przełyku
• uzyskiwanie obwodowego dostępu dożylnego
– ruchoma kończyna górna zapewniająca uzyskanie łatwego dostępu do miejsc wkłucia
– dostęp do żył dołu łokciowego, przedramienia i grzbietowej strony dłoni
– sztuczne naczynia odwzorowują mniejszą średnicę żył dziecka
– realistyczne odczucie wkłucia do naczynia
– realistyczny „fleshback”, potwierdzający poprawne umiejscowienie igły
– możliwość wymiany skóry i żył, zapewniająca długotrwałe użytkowanie fantomu
• uzyskiwanie centralnego dostępu dożylnego – żyła udowa
– ruchome stawy kończyny pozwalają na właściwe pozycjonowanie
– wyczuwalne tętno na tętnicy udowej
– wyczuwalne spojenie łonowe i przedni górny kolec biodrowy
– realistyczny „fleshback” potwierdzający poprawność wkłucia
– możliwość wymiany wkładki iniekcyjnej zapewniająca długotrwałe użytkowanie fantomu
• uzyskiwanie dostępu doszpikowego
– widoczne i wyczuwalne punkty orientacyjne – rzepka, piszczel i guzowatość piszczeli
– system ciśnieniowy pozwala na pobieranie próbek szpiku
– wymienne kości i skóra
• iniekcje domięśniowe
– możliwość wykonanie na kończynie górnej przeznaczonej do wkłuć
– charakterystyczne znaczniki kości ramienia pomagające w identyfikacji tkanki mięśniowej
• pomiar ciśnienia krwi
– pomiar metodą osłuchową za pomocą tradycyjnego stetoskopu i mankietu do pomiaru ciśnienia
– pomiar metodą palpacyjną, wyczuwalny puls na tętnicy promieniowej
– głośnik umieszczony w zgięciu łokciowym emituje prawdziwe dźwięki osłuchowe
– 5 dźwięków Korotkoffa
– możliwość dodania przerwy osłuchowej
– wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, częstość bicia serca i głośność wybierane przez instruktora
– możliwość podłączenia głośników w celu prezentacji dźwięków większej grupie
• monitoring EKG
– podłączanie 4-odprowadzeniowego monitoringu EKG
– możliwość odczytywania rytmu serca tylko po podłączeniu symulatora EKG (nie jest dostarczany z fantomem w tej wersji)
• prowadzenie defibrylacji/bez możliwości odczytywania EKG (możliwość wyboru EKG i odczytu zapisu przy zakupie opcjonalnego symulatora EKG)
– możliwość użycia standardowych defibrylatorów manualnych, półautomatycznych i automatycznych
– możliwość wykonania defibrylacji z rzeczywistym wyładowaniem energii (do 360 J)
– możliwość prowadzenia stymulacji
– moduł wyładowania zapobiega faktycznemu przejściu prądu przez fantom

Wysokość około 119cm, waga około 9kg.

Zestaw zawiera: fantom dziecka CriSis Jr. z kompletnym zestawem wbudowanych modułów PALS (manekin do resuscytacji, głowa do intubacji, kończyna górna do iniekcji dożylnych, ramię do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, skóra do defibrylacji, kończynę dolna do wkłuć doszpikowych i uzyskiwania dostępu udowego), zestaw akcesoriów i elementów zamiennych.

! Symulator arytmii dostępny osobno lub w zestawie jako CRiSis Jr. – fantom dziecka PALS, model deluxe (NA LF03617)