medline@medline.pl

515 088 687

Crisis Jr.-fantom dziecka PALS, model podstawowy

Crisis Jr.-fantom dziecka PALS, model podstawowy

Kod produktu:

                         

Crisis Jr.-fantom dziecka PALS, model podstawowy

Fantom przeznaczany do prowadzenia ćwiczenia przyrządowego udrażniania dróg oddechowych i RKO. Manekin poprawny anatomicznie odzwierciedlający 5-letnie dziecko. Szczegółowa anatomia dróg oddechowych uwzględnia punkty orientacyjne, w tym: usta, język, ustną część gardła, krtań, nagłośnię, chrząstkę nalewkowatą, struny głosowe, tchawicę i przełyk. Ponadto głowa, szyja i żuchwa jest w pełni ruchoma, pozwalając na realistyczne wykonywanie wyluksowania (rękoczyn Esmarcha). Osobne lewe i prawe płuco pozwala na osłuchanie w celu potwierdzenia poprawności wykonanej intubacji, żołądek może wypełniać się powietrzem w przypadku błędnej intubacji do przełyku. Model podstawowy CRiSis Jr. Może być rozbudowany do wersji standardowej lub deluxe poprzez zakup poszczególnych modułów i symulatora EKG.


Fantom umożliwia:
• przeprowadzenie ogólnego badania pacjenta, w tym urazowego (możliwość używania pozoracji ran)
• ocenę tętna na tętnicy szyjnej
• bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych (w tym wyluksowania żuchwy)
• symulowanie odsysania dróg oddechowych
• intubacji ustnej, nosowej i palcowej
• zakładanie rurek intubacyjnych, rurek nosowo-gardłowych, Brunswick Esophageal Obturator Airway (EOA), Pharyngeo-Trachael Lumen Airway PTL, masek L.M.A., rurek przełykowo-żołądkowych (Brunswick Esophageal Gastric Tube Airway (EGTA)) i Combitube®
• dokonanie wizualnego (obserwacja klatki piersiowej i brzucha) i osłuchowego potwierdzenia poprawności intubacji
• prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (wentylacja workiem samorozprężalnym i masaż pośredni serca)
• użycie AED treningowego (nie jest dostarczane z fantomem)
• unieruchamiania i transportu pacjenta pediatrycznego

Zestaw zawiera: manekin dziecka CRiSis Jr. w wersji podstawowej, lubrykant w spreyu.