medline@medline.pl

515 088 687

Instrukcja pierwszej pomocy w obrażeniach ciała i zatruciach A4

  • Instrukcja pierwszej pomocy w obrażeniach ciała i zatruciach A4

Instrukcja pierwszej pomocy w obrażeniach ciała i zatruciach A4

Kod produktu: ML_IPP02A4

                         

Instrukcja pierwszej pomocy w obrażeniach ciała i zatruciach A4

Instrukcja pierwszej pomocy w obrażeniach ciała i zatruciach format A4

 

Tablica obrazuje :

• zatrucia tlenkiem węgla

• zatrucia środkami żrącymi

• urazy kręgosłupa

• krwotoki

• urazy głowy

• rany

• oparzenia oka

• amputacja kończyn

• złamania, skręcenie, zwichnięcia

• oparzenia ciała