medline@medline.pl

515 088 687

LEVITAN medyczna prowadnica światłowodowa CPV 33170000-2

  • LEVITAN medyczna prowadnica światłowodowa CPV 33170000-2

LEVITAN medyczna prowadnica światłowodowa CPV 33170000-2

Kod produktu: CM_30000_GLS

                         

LEVITAN medyczna prowadnica światłowodowa CPV 33170000-2

LEVITAN – giętka światlowodowa prowadnica do trudnych intubacji
CPV 33170000-2 : Aparatura do anestezji i resuscytacji

Prowadnica światłowodowa obowiązkowym wyposażeniem
na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2013 r. poz.15) wymaga, aby na oddziale znajdowała się prowadnica światłowodowa lub videolaryngoskop.

Niepowodzenie w intubacji i ponawianie prób udrożnienia dróg oddechowych związane jest ze znaczącym wzrostem powikłań i wzrostem śmiertelności. Jeżeli próba intubacji ponawiana jest więcej niż dwa razy, ryzyko wystąpienia zatrzymania akcji serca, aspiracji i krytycznego niedotlenienia organizmu wzrasta siedmiokrotnie.

Prowadnica światłowodowa LEVITAN
jest pierwszym sprzętem przeznaczonym do współpracy w tradycyjnej metodzie laryngoskopii bezpośredniej, przy użyciu tradycyjnego laryngoskopu. Jeśli występują problemy z intubacją, umożliwia w ciągu ok. pięciu sekund wizualizację dróg oddechowych, poprzez światłowód, prawidłową intubację w pierwszym podejściu.

LEVITAN
to giętka prowadnica światłowodowa do trudnych intubacji.

Prowadnica LEVITAN :

• duża trwałość urządzenia osiągnięta dzięki budowie ze stali chirurgicznej

• umożliwia zastosowanie techniki fibroskopowej do każdej intubacji

• pozwala unikać urazów wywołanych wielokrotnymi próbami intubacji

• pozwala w ciągu sekund potwierdzić wzrokowo prawidłową lokalizację rurki intubacyjnej

• pozwala uniknąć długotrwałych prób intubacji wymagających ratunkowej wentylacji

• bardziej skuteczna technologia intubacji światłowodowej

 

W zakładce ZAŁĄCZNIKI (obok opisu) znajduje się do pobrania folder informacyjny w formacie PDF