medline@medline.pl

515 088 687

Newborn STAT Fantom noworodka PALS

Newborn STAT Fantom noworodka PALS

Kod produktu:

                         

Newborn STAT Fantom noworodka PALS

Newborn STAT Fantom noworodka PALS

• odzwierciedla noworodka o przeciętnej wadze
• posiada ruchome kończyny
• skóra o bardzo realistycznej w dotyku fakturze
• zbiorniki na płyny dla zwiększenia realizmu wkłuć dożylnych, wkłuć doszpikowych i wkłuć do żyły pępowinowej
• umożliwia trening manualny w celu efektywnego i szczegółowego rozwoju umiejętności z zakresu dostępów naczyniowych, prawidłowym postępowaniu z drogami oddechowymi, monitoringu czynności serca i interwencji, podawania leków, oceniania sytuacji i podejmowania właściwych decyzji
• głowa z możliwością intubacji. Przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
• parametry symulatora pokrywają wymogi treningu RKO oraz ALS
• symulowanie 17 przebiegów EKG pobieranych z elektrod monitorujących (przedsercowych) i defibrylacyjnych z możliwością defibrylacji i kardiowersji i zewnętrznej stymulacji
• obrzęk języka
• kurcz krtani
• możliwość użycia masek krtaniowych (LMA), rurek dotchawicznych (ET), ustnogardłowych (OPA), nosowo gardłowych (NPA), LT
• tętno na tętnicach: szyjnej, ramiennej, udowej oraz , lewej promieniowej
• uzyskiwanie centralnego dostępu dożylnego – prawa kończyna górna
• miejsca wkłuć: żyła dołu łokciowego prawa, żyła pępowinowa, żyła grzbietowej strony dłoni, żyła odpiszczelowa lewa
• noga do wkłuć doszpikowych (prawa)
• podłączanie 4-odprowadzeniowego monitoringu EKG
• defibrylacja (od 20J do 360J; dostępne także opcjonalne kable treningowe)
• odbarczanie odmy obustronne (bez uszkadzania manekina, tylko wymiennej wkładki)
• drenaż klatki piersiowej, lewa strona (z ewakuacją płynu)
• cewnikowanie (z ewakuacją płynu)
• podawanie leków drogą doodbytniczą