medline@medline.pl

515 088 687

Smart Stat z iPadem – mobilny symulator ratunkowy

Smart Stat z iPadem – mobilny symulator ratunkowy

Kod produktu:

                         

Smart Stat z iPadem – mobilny symulator ratunkowy

SmartStat to zaawansowany, mobilny bezprzewodowy symulator ALS, funkcjonujący w oparciu o scenariusze zdarzeń.
Dzięki bezprzewodowemu systemowi sterowanym za pomocą iPada, instruktor może w dowolnym momencie zmieniać i kontrolować parametry pacjenta. Specjalne aplikacje umożliwiają osobie prowadzącej zajęcia ocenić wiedzę i postępy kursantów. Istnieje możliwość przesłania zapisu danych do komputera oraz sporządzenia wydruku chronologicznego rejestru podejmowanych działań. Oprogramowanie pozwala na kontrole wszystkich parametrów fizjologicznych pacjenta.
Cechy szczególne Smart Stat Basic:
Manekin:
-Odzwierciedlający fizjonomię dorosłego mężczyzny
-Wzrost: 185cm
-Waga: około 50 kg

Głowa umożliwia wykonanie:
– Bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych
– Przyrządowego udrażniania dróg oddechowych, w tym intubacji dotchawiczej przez usta i nos
– Zmodyfikowanego wysunięcia żuchwy
– Konikopunkcji i konikotomii
– Oddechu zastępczego za pomocą: worka samorozprężalnego z maską, rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, combi-tube
– Badanie tętna na tętnicach powierzchniowych (obustronnie): szyjnych, ramieniowych,

Klatka piersiowa umożliwiająca wykonanie:
– Uciśnięć mostka (zewnętrznego masażu serca)
– Obarczania odmy (obustronnie)
– Wykonywania drenażu (obustronne)
– Symulowanie 17 przebiegów EKG pobieranych z elektrod monitorujących (przedsercowych) i defibrylacyjnych
– Defibrylacji i kardiowersji
– Klatka piersiowa z wyczuwalnymi przez skórę: obojczykami, mostkiem oraz łukami żebrowymi
– Sterowanie manualne
– Elektroniczna symulacja pracy serca i jej zaburzeń z rejestracją reakcji ratowniczej
– 2 miejsca wykonywania rzeczywistej defibrylacji
– 4 odprowadzeniowy monitoring EKG

Kończyny umożliwiające:
– Pełen fizjologiczny zakres ruchów
– Wykonania wkłuć dożylnych
– Wykonania wkłuć domięśniowych
– Dokonywanie pomiaru ciśnienia krwi
– Ćwiczenia unieruchamiania i opatrywania

Dodatkowe parametry:
– Fizjologiczna ruchomość głowy, żuchwy i szyi
– Zbyt głęboka intubacja skutkująca wentylacją tylko jednego płuca
– Unoszący się brzuch przy wentylacji żołądka.
– Możliwość symulacji niedrożności górnych dróg oddechowych za pomocą obrzęku języka i/lub skurczu krtani (sterowanych manualne za pomocą gruszek)
– Wypadające zęby podczas złego wprowadzania laryngoskopu
– Charakterystyczny opór miejsca przebicia.
– Fizjologiczna niedrożność dróg oddechowych przy przygięciu głowy
– Symulacja tętna obustronnie na 6 tętnicach powierzchniowych, tętno zsynchronizowane z pracą serca i ciśnieniem
– Możliwość symulowania obecności tętna dla właściwych przebiegów, zaniku tętna dystalnego
– Fizjologiczny układ żył kończyny górnej.

Zestaw zawiera: Fantom Smart Stat Basic, iPad, kabel USB, mankiet do pomiaru ciśnienia krwi, walizka transportowa oraz elementy wymienialne.