medline@medline.pl

515 088 687

STAT Baby – fantom PALS

STAT Baby – fantom PALS

Kod produktu:

                         

STAT Baby – fantom PALS

Fantom niemowlęcia o realistycznej posturze i wyglądzie z możliwością prowadzenia zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. Dzięki rzeczywistym wymiarom i funkcjonalności manekina instruktor może stawiać przed studentami prawdziwe wyzwania sprawdzające umiejętności wiedzę i myślenie krytyczne symulując realne zdarzenia (trening w niebezpiecznym środowisku, problem z rodziną pacjenta, pacjent urazowy etc.). Szeroki zakres funkcji umożliwia przeprowadzenia prawie całej diagnostyki małego pacjenta przy użyciu zmysłów i rzeczywistego sprzętu medycznego. Posiada:
• wyczuwalne i widoczne anatomiczne punkty orientacyjne,
• w pełni ruchomą szyję, głowę i żuchwę,
• realistyczną budowę ust, języka, gardła, krtani, strun głosowych, nagłośni, przełyku i tchawicy
• możliwość symulowania obrzęku języka oraz skurczu krtani
• ruchome główne stawy

Czynności możliwe do przeprowadzenia:
• Wkłucia doszpikowe:
-prawa i lewa noga
• Wkłucia dożylne:
-prawa bruzda przedłokciowa,
-grzbietowa strona dłoni, stopy
-żyły odpiszczelowe na lewej stopie
-miejsce PICC (obwodowo wprowadzanego cewnika centralnego) w prawej bruździe przedłokciowej, pozwala na wprowadzenie cewnika, pobranie cieczy, oraz instalację cewnika sercowego
• Wkłucia domięśniowe:
-miejsce zastrzyku domięśniowego dostępne jest na szczycie lewego uda
-miejsce podskórnego zastrzyku dostępne jest na lewym tricepsie
• Cewnikowanie dróg moczowych:
-cewnikowanie żeńskie przy użyciu cewnika 5FR
• Odbarczanie odmy opłucnowej:
-punkt dla wprowadzanie rurki do klatki piersiowej zlokalizowany jest pod lewym ramieniem w środkowej linii pachowej i piątej przestrzeni międzyżebrowej
• Odma prężna:
-wprowadzenie igły cewnika do odpowiedniej linii środkowo-obojczykowej, trzeciej przestrzeni międzyżebrowej spowoduje uwolnienie powietrza wskazujące na prawidłowe umieszczenie cewnika
• Badanie pulsu:
-sześć miejsc wyczuwalnego pulsu (obustronnie na tętnicy szyjnej, ramieniowej, udowej)
-aktywowany ręcznie za pomocą pompki
• Monitorowanie EKG:
-4- odprowadzeniowy monitoring EKG
-rytmy generowane przy użyciu Interaktywnego Symulatora EKG
• Defibrylacja:
-energia 20J jest wystarczająca do konwersji, jednakże urządzenie ma zakres do 360J.
-defibrylacja z użyciem rzeczywistej energii
• Zaawansowane czynności prowadzone na drogach oddechowych:
-intubacja przez usta i nos z możliwością użycia maski krtaniowej (LMA)
-intubacja dotchawicza (ET)
-wykonanie manewru Sellicka
• Umiejscowienie sondy żołądkowej:
-karmienie przez zgłębnik
-płukanie żołądka
• Podawanie leków doodbytniczo:
-możliwe jest wprowadzanie strzykawki z lekiem do odbytu. Manekin nie posiada zbiorniczka na wstrzyknięte leki

Waga: około 8kg

Zestaw zawiera: fantom niemowlęcia typu STAT, elementy zamienne (zestaw dożylny – 1 noga, 1 ręka, skóra nogi – 1 lewa, 1 prawa, skóra ręki – 1 lewa, 1 prawa, paczka 4 wkładek odmy płucnej, paczka 12 kości nogi doszpikowej, wkładki do wkłuć, sztuczna krew, worki na płyny, nakładki do defibrylacji, interaktywny symulator EKG).