medline@medline.pl

515 088 687

STAT PDA Baby – fantom PALS z palmtopem

STAT PDA Baby – fantom PALS z palmtopem

Kod produktu:

                         

STAT PDA Baby – fantom PALS z palmtopem

STAT PDA Baby – Fantom PALS z palmtopem

Fantom 9-miesięcznego dziecka do kompleksowego treningu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.

Główne funkcje:
• iniekcje doszpikowe (lewa i prawa noga)
• wkłucia dożylne (lewa dłoń i stopa)
• iniekcje domięśniowe (mięsień naramienny, udo) oraz miejsca iniekcji śródskórnych
• PICC
• Zakładanie rurek ET
• Skurcz krtani
• Obrzęk języka
• Zakładanie maski krtaniowej LMA
• Zakładanie zgłębników
• Podawanie leków doodbytniczo
• Puls (wyczuwalny w 6 miejscach: obustronnie na tętnicach szyjnych, udowych, ramieniowych)
• EKG
• Defibrylacja (2-4 J na kg)
• Zakładanie cewnika Foleya
• Odbarczanie odmy prężnej
• Drenaż opłucnej

Panel kontrolny – palmtop z możliwością podłączenia do komputera
• możliwość zaprogramowania scenariusza ćwiczeń, a następnie sprawdzenia dokonanych przez ćwiczącego wyborów w czasie akcji ratowniczej
• możliwość symulacji ciśnienia krwi do pomiaru na lewym ramieniu manekina
• możliwość sterowania odgłosami serca, płuc (normalne i nieprawidłowe)