medline@medline.pl

68/412 71 18

Stół wizualizacyjny anatomiczny F14 Sectra Table

 • Stół wizualizacyjny anatomiczny F14 Sectra Table
 • Stół wizualizacyjny anatomiczny F14 Sectra Table
 • Stół wizualizacyjny anatomiczny F14 Sectra Table
 • Stół wizualizacyjny anatomiczny F14 Sectra Table
 • Stół wizualizacyjny anatomiczny F14 Sectra Table

Stół wizualizacyjny anatomiczny F14 Sectra Table

Kod produktu: SE TABLE F14

Stół wizualizacyjny anatomiczny F14 Sectra Table

Stół wizualizacyjny anatomiczny F14 Sectra Table

 

Unikalne narzędzie dydaktyczne

Nauczanie anatomii zostało wzbogacone o stół wizualizacyjny Sectra, umożliwiający interaktywny podgląd przestrzenny 3D naturalnych rozmiarów anatomii pacjenta na bazie obrazów tomograficznych i magnetyczno-rezonansowych. Użytkownicy mogą uzyskać obrazy tkanek szkieletowych, mięśni, organów oraz tkanek miękkich poprzez odcinanie, rozczłonkowanie lub stopniowe usuwanie warstw tkanek. Przyczynia się to do lepszego zrozumienia przez studentów anatomii, funkcji i procesów zachodzących w ciele oraz poprawia jakości nauczania.

 

Wirtualna sekcja w rzeczywistych przypadkach

Stół wizualizacyjny Sectra jest optymalnym uzupełnieniem w sytuacji gdy nie są dostępne kursy przeprowadzane na bazie sekcji zwłok lub gdy nie ma do dyspozycji wystarczającej ilości zwłok. W ten sposób instytucje dydaktyczne zapewniają każdemu studentowi dostęp do nauczania anatomii oraz działań praktycznych w tym zakresie. Studenci mogą wielokrotnie przeprowadzać wirtualne sekcje, co prowadzi do szybszego opanowania przez nich wymaganego materiału.

Rzeczywiste badania konkretnych pacjentów ułatwiają anatomiczne porównywanie różnych przypadków, z uwzględnieniem osób młodych oraz starych, kobiet i mężczyzn, pacjentów ze zmianami patologicznymi oraz bez zachodzących zmian. Kursy z wykorzystaniem stołu wizualizacyjnego przyczyniają się do wzrostu jakości szkoleń medycznych, pozwalają uczestnikom kursu lepiej zrozumieć budowę anatomiczną danej populacji oraz występujące różnice, jak i przypadki patologiczne.

Efektywna współpraca w grupie

55-cio calowy ekran wielo-dotykowy umożliwia użytkownikom interakcję z wirtualnym ciałem w przestrzeni 3D poprzez dotykanie ekranu. Nauczanie dotykowe ułatwia cały proces przyswajania wiedzy. Studenci i instruktorzy mogą zgromadzić się wokół stołu wizualizacyjnego, w celu przeprowadzenia badania oraz dyskusji w grupie, i mając do dyspozycji unikalny format oraz interfejs dotykowy mogą z łatwością przekazywać sobie nawzajem polecenia, co w konsekwencji prowadzi do głębszych i dociekliwszych dyskusji.

ZALETY URZĄDZENIA

Anatomiczny stół wizualizacyjny Sectra powstał w wyniku prowadzonych badań z zakresu technologii medycznych oraz informatyki uwzględniającej aspekty przemysłowe. Został skonstruowany przy współpracy z Centrum Wizualizacji i Obrazów Medycznych (CMIV), Centrum Wizualizacji C, Instytutem Interaktywnym Uniwersytetu w Linkoping, Szwecja.

Umożliwia użytkownikowi:

 • Interakcję z obrazami przestrzennymi 3D poprzez dotyk palcem, pozwalający, na przykład, na obrót we wszystkich osiach, przesunięcie, powiększenie, cięcia planarne.
 • Wprowadzenie ustawień i regulację okna/poziomów, co pozwala na bardzo szczegółowe zapoznanie się z poszczególnymi organami i ich funkcjami.
 • Pracę z ekranem dotykowym na bazie ustalonych technik, pozwalających na intuicyjne i łatwe zapoznanie się z aplikacjami. Możliwość rozpoczęcia przez użytkowników interaktywnej pracy przy urządzeniu w czasie krótszym niż jedna minuta.
 • Wykorzystanie stołu jako praktycznej części wykładów lub kursów ze względu na możliwość łatwego manewrowania nim i przesuwania.
 • Łatwe utworzenie i adaptację biblioteki anatomicznej obejmującej istotne przypadki, co przyspiesza proces nauczania oraz ułatwia prowadzenie kursów jak i pozwala na sprawne dostosowanie struktury wykładu do różnych kategorii studentów i kursów.
 • Zapoznanie studentów z realnymi sytuacjami występującymi w pracy zawodowej poprzez stworzenie możliwości wykorzystania obrazów otrzymanych z wielu szpitali i klinik, ponieważ stół wizualizacyjny Sectra funkcjonuje w ramach systemu zarządzania obrazami Sectra PACS, który jest wykorzystywany w oddziałach radiologii w ponad 1400 klinikach, szpitalach i klinicznych ośrodkach szkoleniowych. Działa też z innymi systemami PACS, bez względu na producenta