medline@medline.pl

515 088 687

TheraPod – moduł tlenowy z ssakiem inżektorowym

  • TheraPod – moduł tlenowy z ssakiem inżektorowym

TheraPod – moduł tlenowy z ssakiem inżektorowym

Kod produktu: AHT_TPOD_001

                         

TheraPod – moduł tlenowy z ssakiem inżektorowym

Moduł tlenowy z ssakiem inżektorowym THERAPOD

Moduł tlenowy z ssakiem inżektorowym THERAPOD:

• skonstruowany z myślą o przeprowadzaniu terapii tlenowej o wysokim przepływie tlenu do wentylacji i aspiracji wydzielin u noworodków podczas resuscytacji i transportu.

• posiada gniazdo wtykowe wysokiego przepływu tlenu umożliwiające podanie nieoddychającym pacjentom tlenu o wysokim stężeniu przy wsparciu worka samorozprężalnego.

• podaje 100% tlen by zwiększyć jego stężenie wewnątrz transportera BabypoD® podczas przewozu pacjenta.

• posiada kontrolę niskiego przepływu tlenu u spontanicznie oddychających pacjentów.

• posiada system aspiracyjny do udrażniania dróg oddechowych.

• 11 ustawień terapii wykorzystującej niski przepływ tlenu, 2 poziomy niskiego przepływu stosowane podczas wentylacji z wykorzystaniem worka samorozprężalnego lub innego typu ręcznych resuscytatorów oraz 11 poziomów siły ssania.

 

Wymiary: (mm)

65 (H) x 175 (W) x 125 (D)