medline@medline.pl

515 088 687

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, firma Medline przygotowała kompleksową i szeroką ofertę skierowaną dla jednostek Policji.

Propozycja jest poparta naszym doświadczeniem oraz wytycznymi zawartymi w zał. do Zarządzenia Komendanta Głównego Policji nr 550 z dnia 11 czerwca 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania., specjalnie z myślą o specyficznych potrzebach i wymogach dotyczących wyposażenia dla jednostek Policji.

Sporządzamy indywidualne oferty w oparciu o wymagania naszych klientów – propozycja sprzętu medycznego może ulec zmianie w zależności od Państwa potrzeb.

Brak produktów w kategorii