medline@medline.pl

515 088 687

Straż pożarna

Straż pożarna

sprzęt medyczny

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, firma Medline przygotowała kompleksową i szeroką ofertę skierowaną dla jednostek PSP i OSP oraz innych podmiotów wchodzących oraz aspirujących do wejścia w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Propozycja jest poparta naszym doświadczeniem oraz wytycznymi zawartymi w zał. do rozporządzenia MSWiA z lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP oraz wytycznych dotyczących aktualnych standardów sprzętu medycznego na zestawy PSP R1 i R2 zatwierdzonych przez KG PSP, specjalnie z myślą o specyficznych potrzebach i wymogach dotyczących wyposażenia dla jednostek PSP i OSP.

Sporządzamy indywidualne oferty w oparciu o wymagania naszych klientów – propozycja sprzętu medycznego może ulec zmianie w zależności od Państwa potrzeb.