medline@medline.pl

515 088 687

TOPR/GOPR – sprzęt ratowniczy

TOPR/GOPR – sprzęt ratowniczy

wyposażenie dla ratownictwa górskiego

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, firma Medline – lider na rynku sprzętu medycznego, przygotowała kompleksową i szeroką ofertę skierowaną dla jednostek ratownictwa górskiego.

Propozycja jest poparta naszym doświadczeniem oraz wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.

Przedstawiamy Państwu ofertę stworzoną specjalnie z myślą o specyficznych potrzebach i wymogach dotyczących wyposażenia dla jednostek ratownictwa górskiego.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. – pobierz plik

Ponadto ofertę rozszerzyliśmy o sprzęt zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zawierający ramowy program kursu w zakresie pierwszej pomocy. Każdemu ratownikowi górskiemu powinno stworzyć się warunki do ukończenia szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Sporządzamy indywidualne oferty w oparciu o wymagania naszych klientów – propozycja sprzętu medycznego może ulec zmianie w zależności od Państwa potrzeb.