medline@medline.pl

515 088 687

WOPR – sprzęt ratowniczy

WOPR – sprzęt ratowniczy

wyposażenie dla ratownictwa wodnego

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, firma Medline – lider na rynku sprzętu medycznego, przygotowała kompleksową i szeroką ofertę skierowaną dla jednostek ratownictwa wodnego.

Propozycja jest poparta naszym doświadczeniem oraz wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne oraz zgodna z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne przedstawiamy Państwu ofertę dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, specjalnie z myślą o specyficznych potrzebach i wymogach dotyczących wyposażenia dla jednostek ratownictwa wodnego.

Dnia 10 marca 2012r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 261).

Firma Medline Sp. z o.o. proponuje kompleksową ofertę na wyposażenie kąpielisk, miejsc do kąpieli i basenów w sprzęt ratownictwa medycznego zawarty w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Sporządzamy również indywidualne oferty w oparciu o wymagania naszych klientów – propozycja sprzętu medycznego może ulec zmianie w zależności od Państwa potrzeb.

Brak produktów w kategorii