medline@medline.pl

515 088 687

Rzecznik Praw Dziecka apeluje:  pierwsza pomoc w klasach I-III, nauka defibrylacji od gimnazjum!

10.06.2015 Rzecznik Praw Dziecka apeluje: pierwsza pomoc w klasach I-III, nauka defibrylacji od gimnazjum!

 

…" Wprowadzanie zagadnień pierwszej pomocy, połączonych z nabyciem praktycznych umiejętności, jest potrzebne u dzieci we wczesnym wieku szkolnym"  – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Marek Michalak proponuje również  rozszerzenie zakresu przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, obowiązującego obecnie w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, o treści udzielania pierwszej pomocy w przypadku dzieci oraz o umiejętność korzystania z defibrylatorów.

"Nauce pierwszej pomocy w szkole podstawowej, gimnazjum, oraz w szkole ponadgimnazjalnej, powinna zostać nadana ranga zajęć edukacyjnych. Wiąże się to z określeniem liczby godzin na jego realizację oraz stosowną adnotacją na świadectwie szkolnym" – pisze Rzecznik Praw Dziecka.

POPIERAMY!

 

Więcej informacji na ten temat oraz treść całego wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka znajdziecie TUTAJ