medline@medline.pl

515 088 687

Szkolenia Akademii Medline – zgłoś się i Ty !

23.11.2012 Szkolenia Akademii Medline – zgłoś się i Ty !

Celem działalności Akademii Medline jest podnoszenie poziomu wiedzy ratowniczej na wielu płaszczyznach – zarówno wśród profesjonalistów związanych z ratownictwem medycznym, jak i laików (zakłady pracy, szkoły, itp.).  Materiał szkoleniowy każdorazowo dostosowywany jest do specyfiki klienta i jego potrzeb.

 

W ramach projektu Akademia Medline pragniemy zaprosić ratowników medycznych na szkolenia:8 grudnia 2012 – Odbieranie porodu oraz resuscytacja noworodka (koszt 350 zł)

Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy teoretycznej z zakresu fizjologii ciąży i porodu, trudnych sytuacji podczas prowadzenia, komplikacjach poporodowych oraz resuscytacji noworodka, a także przećwiczenie procedur przy użyciu specjalistycznego sprzętu medycznego i symulacyjnego. Kurs przeprowadzany jest na nowoczesnym symulatorze porodowym.

 

10 grudnia 2012 – Wkłucia doszpikowe – wskazania i technika wykonywania  (koszt 250 zł)

Celem tego kursu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy dotyczącej układu krążenia, anatomii i fizjologii szpiku kostnego, rodzajów i techniki użycia wkłuć doszpikowych, a także przećwiczenie metod ich zakładania na fantomie iniekcyjnym.

 

11 grudnia 2012 – Wkłucia doszpikowe – wskazania i technika wykonywania (koszt 250 zł)

Celem tego kursu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy dotyczącej układu krążenia, anatomii i fizjologii szpiku kostnego, rodzajów i techniki użycia wkłuć doszpikowych, a także przećwiczenie metod ich zakładania na fantomie iniekcyjnym.

 

Szkolenia odbywać się będą w hotelu Ruben przy Alei Konstytucji 3 Maja 1 A w Zielonej Górze. W cenie szkolenia uwzględniono materiały piśmiennicze, przerwy kawowe, certyfikaty uczestnictwa i wpis do kart doskonalenia zawodowego.

Zgłoszenia i informacje udzielane są:
– pod adresem e-mail: akademia@medline.pl
– telefonicznie pod numerem: (68) 412 71 19  lub 510 046 184

 

Za udział w każdym z powyższych szkoleń uczestnikom przysługuje 8 punktów edukacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia, w przypadku braku wystarczającej liczby osób