medline@medline.pl

515 088 687

Szkolenie z zakresu podstaw wentylacji mechanicznej – Zabrze

07.08.2013 Szkolenie z zakresu podstaw wentylacji mechanicznej – Zabrze

Uczestnikami szkolenia byli zwycięzcy Zawodów Uczelni Medycznych w zakresie symulacji medycznej w Białymstoku oraz praktykujący ratownicy medyczni z Dąbrowy Górniczej.

Szkolenie miało na celu powtórzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii układu oddechowego, patologii mających wpływ na prowadzenie wentylacji, metod udrażniania dróg oddechowych, sprzętu wykorzystywanego do wentylacji i jego prawidłowej obsługi, a także błędów w trakcie prowadzenia wentylacji mechanicznej, badań potwierdzających prawidłowość wentylacji oraz trybów wentylacji. Całość szkolenia zakończona była ćwiczeniami na symulatorze medycznym iStan.

Dziękujemy uczestnikom za udział i przyjazną atmosferę.