medline@medline.pl

515 088 687

Sposób na dekontaminację pomieszczeń – COVID19

07.09.2020 Sposób na dekontaminację pomieszczeń – COVID19

Plazmowy dezynfektor PLAZE SAFE W przeprowadza optymalny proces dekontaminacji pomieszczeń (powietrze + powierzchnie) przy wykorzystaniu wybranych skutecznych technologii: promieniowa jonizacja katalityczna, UVC, jonizacja plazmowa HPI, ozonowania oraz filtracja HEPA.
Unieszkodliwia aż 99,9% drobnoustrojów!
To wyjątkowe urządzenie umożliwia prowadzenie dezynfekcji pomieszczenia nie kolidując z harmonogramem aktywności w nim, oraz w obecności przebywających w nim ludzi.
Jest to wyjątkowe rozwiązanie dla obiektów medycznych oraz miejsc, w których jednocześnie przebywa wiele osób.

Tryby pracy Plaze Safe W

.


Tryb dezynfekcji – podczas obecności ludzi     
Tryb ten filtruje i dezynfekuje powietrze wewnątrz urządzenia wykorzystując lampę fotokatalityczną i dwie lampy UV-C. Powietrze następnie ulega Promieniowej Jonizacji Katalitycznej (RCI) i jest uwalniane do pomieszczenia skutecznie dezynfekując powietrze oraz powierzchnie. Promieniowa Jonizacja Katalityczna emituje z urządzenia jony nadtlenowe i rodniki hydroksylowe, które aktywują powietrze w pomieszczeniu podczas obecności ludzi. Powietrze aktywowane jonizacją RCI niezwykle szybko przeciwdziała mikroorganizmom w powietrzu i na powierzchniach oraz przerywa transmisję mikroorganizmów. Jest to jedna z niewielu aktywnych technologii działających pomiędzy ludźmi i poza urządzeniem.

Tryb ozonowania – podczas przerw w pracy
Tryb dezynfekcji ozonem jest jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji powietrza i powierzchni, gdyż ozon w formie gazowej równomiernie wypełnia pomieszczenie i dociera do trudno dostępnych miejsc lepiej niż aerozolowe środki dezynfekcyjne, które osiadają i pozostawiają często tłuste osady i zacieki. Tryb ozonowania automatycznie kończy się trybem konwertowania ozonu w tlen, co skraca czas niedostępności sterylnego pomieszczenia bez potrzeby jego wietrzenia.

Stosowanie tego rozwiązania jest szczególnie ważne w czasach pandemii, kiedy to jeszcze bardziej niż zwykle zwracamy uwagę na bezpieczeństwo swoich pracowników czy pacjentów przebywających w zamkniętych pomieszczeniach. Dotyczy to zarówno obiektów medycznych takich jak szpitale, przychodnie czy apteki, ale również szkół, przedszkoli, sklepów oraz wielu innych miejsc w których przebywa dużo ludzi.

Zapraszamy do kontaktu z nami. Bardzo chętnie odpowiemy na Państwa pytania i doradzimy w procesie doboru sprzętu.

tel. 68 412 71 16