Ratownictwo taktyczne

Ratownictwo taktyczne

Kategorie produktów

Wyszukiwarka

Ratownictwo taktyczne

Ratownictwo taktyczne jest jednym z obszarów medycyny ratunkowej, który obejmuje działania medyczne w warunkach bojowych – na polu walki. Znacznie różni się od ratownictwa cywilnego i stosowane jest w środowisku wojskowym, jednostkach specjalnych czy służbach mundurowych.

Z uwagi na specyfikę udzielania pierwszej pomocy, w tym przede wszystkim na ograniczony dostęp do szpitala i placówek medycznych, niezwykle ważne jest posiadanie odpowiedniego medycznego sprzętu taktycznego, który pozwala podjąć skuteczne działania ratunkowe. MEDline oferuje sprzęt, który zdobył uznanie ratowników taktycznych z całego świata.

Ratownictwo taktyczne – na czym polega?

Ratownictwo taktyczne jest terminem nierozerwalnie związanym z TCCC (Tactical Combat Casualty Care), a więc taktyczną opieką nad poszkodowanym w ekstremalnych warunkach pola walki, gdzie szybka i skoordynowana interwencja medyczna jest kluczowa dla przeżycia osoby poszkodowanej.

Tryby postępowania w ramach TCCC są ściśle uregulowane i odnoszą się do trzech stref:

  • CUF (Care Under Fire), tj. strefy pod ostrzałem,
  • TFC (Tactical Field Care), czyli postępowania na polu walki,
  • TEC (Tactical Evacuation Care) – działania związane z ewakuacją medyczną.

Istotą ratownictwa taktycznego jest protokół MARCHE, który szczegółowo precyzuje czynności, jakie należy kolejno podjąć, by udzielić skutecznej pomocy i zminimalizować liczbę ofiar. Celem zastosowania protokołu jest próba wyeliminowania najczęstszych przyczyn zgonów podczas działań militarnych, do których zalicza się: niedrożność dróg oddechowych, odmę prężną oraz masywne krwotoki z kończyn.

MARCHE jest akronimem pierwszych liter słów: Massive bleeding, Airways, Respiratory Distress, Circulation, Hypothermia, Everything else. Każde słowo odnosi się do zbioru czynności medycznych, jakie należy podjąć, by skutecznie zainterweniować w bardzo trudnych i wymagających warunkach.

Massive bleeding obejmuje tamowanie masywnych krwotoków, głównie za pomocą stazy taktycznej i opatrunków uciskowych znajdujących się na wyposażeniu żołnierzy. Airway jest etapem, w którym sprawdza się wydolność oddechową i w razie konieczności, udrażnia drogi oddechowe. Respiratory distress obejmuje czynności mające na celu zabezpieczenie ran w obrębi klatki piersiowej i/lub odmy prężnej.

Circulation odnosi się do kontroli tętna na tętnicy szyjnej i promieniowej, natomiast Hypothermia do działań, podczas których zabezpiecza się poszkodowanego przed utratą ciepła, jednocześnie – jeśli sytuacja na to pozwala – przygotowując go do ewakuacji. Podczas ostatniego etapu, tj. Everything else, wykonuje się wszelkie czynności, na które nie było czasu wcześniej. Mowa tu m. in. o dokładniejszym badaniu urazowym czy opatrywaniu mniej groźnych ran.

Ratownictwo taktyczne to złożony zestaw technik, strategii i procedur, które mają na celu udzielenie pomocy medycznej, ewakuację oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Jest to forma ratownictwa, która integruje elementy medyczne, taktyczne i operacyjne, aby skutecznie działać w najbardziej niebezpiecznych i wymagających warunkach.

Sprzęt do ratownictwa taktycznego

Ratownictwo taktyczne w warunkach militarnych uzależnione jest od wielu czynników, m. in. warunków terenowych, aktualnych działań operacyjnych czy lokalnych zagrożeń. Mogą one wpływać na wydłużenie czasu ewakuacji, dlatego ideą TCCC jest zabezpieczenie urazów, które mogą stanowić zagrożenie życia i przeciwdziałanie ewentualnym większym stratom. Podczas tego typu sytuacji, pomoc medyczna – bardzo często – ogranicza się do sprzętu i akcesoriów, które znajdują się na wyposażeniu żołnierzy.

Plecak ratownika taktycznego powinien zawierać środki, które umożliwią opanowanie krwawień, a więc stazy taktyczne, opatrunki hemostatyczne, bandaże, gazy etc. Koniecznością są również akcesoria do niedrożności dróg oddechowych, m. in. zestaw do odbarczania odmy prężnej czy rurki nosowo-gardłowe. Niezbędne są także opatrunki na oparzenia, zestawy unieruchamiające (np. szyny, pas do stabilizacji miednicy) czy środki chroniące przed hipotermią (pakiety grzewcze, koce ratownicze).

W kategorii „Ratownictwo taktyczne” można odnaleźć różnego rodzaju asortyment, który przeznaczony jest do udzielania pomocy w warunkach bojowych bądź też podczas katastrof i wypadków masowych.

MEDline oferuje najwyższej jakości sprzęt, który został przetestowany i sprawdzony w najtrudniejszych warunkach i pochodzi od renomowanych producentów. W naszym portfolio można odnaleźć stazy taktyczne, opatrunki hemostatyczne, wkłucia doszpikowe, opatrunki izraelskie czy też torby i zasobniki taktyczne.