medline@medline.pl

515 088 687

Fantom Truman Trauma

 • Fantom Truman Trauma
 • Fantom Truman Trauma
 • Fantom Truman Trauma
 • Fantom Truman Trauma

Fantom Truman Trauma

Kod produktu: TC TTR2000

                         

Fantom Truman Trauma

Fantom Truman Trauma

 

Firma Trucorp stworzyła System Truman Trauma, który przeznaczony jest do nauczania procedur ratujących życie,  wykonywanych w obrębie klatki piersiowej i szyi.

Fantom Truman Trauma w wierny sposób odwzorowuje struktury anatomiczną ludzkiego ciała. Jego budowa umożliwia wykonywanie zabiegów chirurgicznych w obrębie klatki piersiowej, trenowanie udrażniania dróg oddechowych oraz prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej.

 

Fantom umożliwia trenowanie takich czynności jak:

 • drenaż klatki piersiowej,
 • odbarczenie odmy opłucnowej,
 • resuscytacja krążeniowo oddechowa,
 • konikopunkcja, konikotomia,
 • przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych,
 • przezskórna tracheotomia,
 • rozpoznanie przesunięcia tchawicy oraz poszerzenia żył szyjnych

 

 

Drenaż jamy opłucnowej

 • Truman Trauma pokryty jest trzywarstwową powłoką: skóra, tkanka tłuszczowa i mięśnie, dzięki czemu osoba ćwicząca ma możliwość odczuć zabieg nacięcia chirurgicznego w realistyczny sposób.
 • Budowa klatki piersiowej, umożliwia palpacyjne wyczucie wszystkich anatomicznych punktów orientacyjnych.
 • Budowa fantomu umożliwia wprowadzenie drenu do klatki piersiowej w 5 przestrzeni międzyżebrowej, możliwość umieszczenia płynów do symulacji krwiaka opłucnej.

 

Odbarczenie odmy opłucnej.

 • Możliwość wprowadzenia powietrza do wewnątrza fantomu, celem symulacji odmy prężnej z prawej lub lewej strony.
 • Model umożliwia praktyczną naukę poprawnej punkcji klatki piersiowej. Wymienna tkanka umieszczona jest w drugiej przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowo-obojczykowej.
 • Przy poprawnie wprowadzonej kaniuli słyszalny jest „świst” wydostającego się z fantomu powietrza

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa:

 • Realistyczna konstrukcja klatki piersiowej, pozwala osobie ćwiczącej na łatwą identyfikację wszystkich anatomicznych punktów orientacyjnych.
 • Możliwość odgięcia głowy, oraz wysunięcia żuchwy celem udrożnienia dróg oddechowych.
 • „ Feedback” podczas prowadzenia masażu klatki piersiowej.
 • Unoszenie i opadanie klatki piersiowej podczas prowadzenia wentylacji.

Udrożnienie dróg oddechowych:

 • Realistyczne odwzorowanie budowy dróg oddechowych z uwzględnieniem jamy ustnej.
 • Model wyposażony jest w drogi oddechowe o wyjątkowej konstrukcji umożliwiającej ćwiczącym ocenę struktur anatomicznych podczas wykonywania czynności udrażniania dróg oddechowych.
 • Krtań została wiernie odwzorowana anatomicznie.
 • Umożliwia przeprowadzenie: konikotomii i konikopunkcji, badania z wykorzystaniem fiberoskopu, intubacji przez usta i nos, manewru Sellick`a  wentylacji za pomocą worka samorozprężalnego. Konstrukcja pozwala na pełen zakres fizjologicznych ruchów żuchwy i ust.

Przesunięcie tchawicy oraz poszerzenie żył szyjnych.

 • Możliwość symulacji poszerzenia żył szyjnych niezależnie po prawej i po lewej stronie.
 • Możliwość symulacji przesunięcia tchawicy w lewo lub prawo, w zależności od lokalizacji symulowanej odmy.