medline@medline.pl

515 088 687

Igła doszpikowa BIG Aparat automatyczny ADULTS – dla dorosłych

  • Igła doszpikowa BIG  Aparat automatyczny ADULTS – dla dorosłych

Igła doszpikowa BIG Aparat automatyczny ADULTS – dla dorosłych

Kod produktu: WS_BIGA1E

                         

Igła doszpikowa BIG Aparat automatyczny ADULTS – dla dorosłych

Igła doszpikowa BIG „Aparat automatyczny” dla dzieci powyżej 12 lat i dorosłych

BIG jest pierwszym na świecie automatycznym wkłuciem doszpikowym, przeznaczonym do użycia u pacjentów, u których założenie obwodowego dostępu dożylnego jest bardzo trudne bądź niemożliwe. Szczególnie podczas działań ratunkowych, kiedy czas ma krytyczne znaczenie.

BIG jest wkłuciem doszpikowym przeznaczonym do użycia przez medyczne zespoły ratunkowe w każdych warunkach. Na etapie działań ratunkowych przedszpitalnych, jak i wewnątrzszpitalnych. Również w warunkach pola walki. W opakowaniu znajduje się wkłucie gotowe do użycia w każdej chwili, każdym miejscu, każdej sytuacji klinicznej.

Rekomendowane miejsca iniekcji:

* 1-2 cm przyśrodkowo i 1 cm proksymalnie w stosunku do guzowatości piszczelowej.

* 1-2 cm proksymalnie do podstawy kostki przyśrodkowej (4-5 cm powyżej końca kostki przyśrodkowej)

* tylno-dystalna część nasady kości promieniowej (po przeciwnej stronie do miejsca wyczuwania pulsu)

* przednia powierzchnia głowy kości ramieniowej.

Technika zakładania:

1. Wybierz pożądaną głębokość penetracji igły przez odkręcenie cylindra na korpusie BIGa.

2. Umyj miejsce założenia dostępu doszpikowego środkiem dezynfekującym.

3. Zlokalizuj miejsce wkucia i ustal głębokość założenia na BIGu, trzymajac swoją niedominująca ręką za czerwony lub niebieski cylinder przyłóż wkłucie do wybranego miejsca. Zachowując zasady aseptyki ustaw BIGa pod kątem 90st. do powierzchni ciała.

4. Dłoń w której trzymasz BIGa oprzyj o nogę pacjęta , zapewni to wiekszą pewność wykonania techniki. Trzymając za cylinder wyciągnij druką ręką czerwoną zabezpieczającą zawleczkę, ściskając zawleczkę w palcach.

5. Podtrzymując cylinder ręką niedominującą, złap dwoma palcami drugiej ręki za uchwyt bezpieczeństwa, a środek dłoni umieść na górze BIGa, żeby ustabilizować go podczas użycia. Delikatnie dociskając zwolnij mechanizm spustowy. Zauważ, że nie wymaga to użycia dużej siły.

6. Uwolnij troakar unosząc obrotowym ruchem korpus BIGa

7. Usuń mandryn z wnętrza igły, w kości powinna zostać tylko igła.

8. Możesz zaaspirować 2-5 cc szpiku kostnego do zheparynizowanej strzykawki celem wykonania badań laboratoryjnych lub możesz podać leki i płyny. Brak możliwości zaaspirowania szpiku kostnego nie musi oznaczać nieprawidłowej lokalizacji igły. Dla zmiejszenia odczuwania bólu podczas infuzji płynu do jamy szpikowej u przytomnego pacjenta poleca się podanie bolusa 1-5 ml 1% lignocainy. Celem utrzymania optymalnego przepływu poleca się utrzymać wysokie ciśnienie do 300 mmHg w układzie z płynem infuzyjnym.

9. Użyj czerwonej zawleczki bezpieczeństwa do ustabilizowania wkłucia

Zalecana głębokość penetracji:

Dorośli i dzieci od 12 roku życia:

A. Przyśrodkowo od guzowatości kości piszczelowej- 2,5cm

B. Powyżej kostki przyśrodkowej – 2,0cm

C. Dystalna część kości promieniowej- 1,5cm

D. Głowa kości ramieniowej – 2,5cm


Igła doszpikowa BIG
:

– łatwy i szybki dostęp do układu krążenia;

– mało bolesna penetracja igły do jamy szpikowej;

– pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu z krwią pacjęta;

– pozwala na szybkie podanie płynów i leków, bezpośrednio do układu krążenia;

– pozwala na przetaczanie krwi;

– szczególnie przydatny w trakcie działań ratunkowych, kiedy czas ma krytyczne znaczenie; dostep do układu krążenia z wyboru w trakcie resuscytacji dzieci;

– sprzęt jednorazowego użytku

Produkt zgodny z normą    NSN 6515-01-518-8487

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem z zakresu wkłuć doszpikowych – skontaktuj się z nami pod adresem akademia@medline.pl