medline@medline.pl

515 088 687

Innowacyjny kołnierz LUBO

  • Innowacyjny kołnierz LUBO
  • Innowacyjny kołnierz LUBO
  • Innowacyjny kołnierz LUBO

Innowacyjny kołnierz LUBO

Kod produktu: IT LUBO

                         

Innowacyjny kołnierz LUBO

Innowacyjny kołnierz LUBO COLLAR jednorazowy

Kołnierz LUBO COLLAR to jedyny, nieinwazyjny aparat otwierający drogi oddechowe, naśladując ruchy odginania głowy i unoszenia żuchwy, jednocześnie chroniący odcinek szyjny kręgosłupa.

Lubo Collar to innowacyjne urządzenie stanowiące połączenie aparatu otwierającego górne drogi oddechowe z kołnierzem ortopedycznym.

 

LUBO COLLAR to nowy aparat do utrzymywania drożności dróg oddechowych, mający zastosowanie w ratownictwie.  To nowoczesne urządzenie ma za zadanie umożliwienie nieinwazyjnego utrzymania drożności dróg oddechowych w przypadku urazów, które wymagają niezwłocznego udrożnienia dróg oddechowych oraz unieruchomienia odcinka szyjnego w razie potrzeby.

Lubo Collar wyposażony jest w podtrzymujący podbródek element, który można przymocować do przesuwanej gałki na kołnierzu. Popchnięcie gałki do przodu powoduje przesunięcie żuchwy do przodu (odgięcie głowy i uniesienie żuchwy) i tym samym otwarcie dróg oddechowych.

Aparat LUBO COLLAR jest bezpieczny i skuteczny w zakresie otwierania dróg oddechowych i utrzymywania ich drożności u nieprzytomnych, znieczulonych pacjentów, z zablokowanymi drogami oddechowymi.

Zalety:

  • Odgięcie głowy i uniesienie żuchwy oraz zabezpieczanie odcinka szyjnego kręgosłupa
  • Ułatwia oczyszczanie dróg oddechowych
  • Bez odsysania bądź wywoływania wymiotów
  • Brak urazów podniebienia pacjenta
  • Można stosować u pacjentów w stanie przed omdleniowym
  • W razie potrzeby umożliwia intubację