medline@medline.pl

515 088 687

SHIKANI prowadnica światłowodowa giętka dla dzieci (pediatric)

  • SHIKANI prowadnica światłowodowa giętka dla dzieci (pediatric)

SHIKANI prowadnica światłowodowa giętka dla dzieci (pediatric)

Kod produktu: CM_30503_10

                         

SHIKANI prowadnica światłowodowa giętka dla dzieci (pediatric)

Medyczna prowadnica światłowodowa giętka Shikani P

CPV 33170000-2 : Aparatura do anestezji i resuscytacji

Prowadnica światłowodowa obowiązkowym wyposażeniem
na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2013 r. poz.15) wymaga, aby na oddziale znajdowała się prowadnica światłowodowa lub videolaryngoskop.
 

 

Prowadnica światłowodowa do trudnej intubacji Shikani (pediatrics) dla niemowląt i dzieci jest pierwszym sprzętem przeznaczonym do współpracy w tradycyjnej metodzie laryngoskopii bezpośredniej, przy użyciu tradycyjnego laryngoskopu. Jeśli występują problemy z intubacją, umożliwia w ciągu kilku sekund wizualizację dróg oddechowych, poprzez wizjer optyczny, zakończony światłowodem, i zapewnia prawidłową intubację w pierwszym podejściu.

Prowadnica światłowodowa Shikani:
• duża trwałość urządzenia osiągnięta dzięki budowie ze stali chirurgicznej
• pozwala na założenie rurki intubacyjnej w rozmiarze od 2,5 do 5,0
• bez konieczności dopasowywania długości rurki intubacyjnej dzięki ruchomemu uchwytowi z portem tlenu umożliwiającym bierne natlenianie w trakcie zabiegu intubacji
• umożliwia zastosowanie techniki fibroskopowej do każdej intubacji
• pozwala unikać urazów wywołanych wielokrotnymi próbami intubacji
• pozwala w ciągu sekund potwierdzić wzrokowo prawidłową lokalizację rurki intubacyjnej
• pozwala uniknąć długotrwałych prób intubacji wymagających ratunkowej wentylacji
• skuteczna technologia intubacji światłowodowej