medline@medline.pl

515 088 687

Tors osoby dorosłej do intubacji z anatomią dróg

  • Tors osoby dorosłej do intubacji z anatomią dróg

Tors osoby dorosłej do intubacji z anatomią dróg

Kod produktu: NA_PP00501

                         

Tors osoby dorosłej do intubacji z anatomią dróg

Tors osoby dorosłej do intubacji z anatomią dróg

Model torsu  przedstawia głowę osoby dorosłej z pokazaniem anatomicznych punktów orientacyjnych: zęby, język, usta i gardło, nagłośnia, krtań, chrząstka nalewkowa, fałdy workowate, więzadła głosowe, tchawica, płuca, przełyk, chrząstka pierścieniowata i żołądek.

Tors osoby dorosłej do intubacji pozwala na praktyczny trening różnych techniki intubacji, wentylacji i odsysania z płuc i żołądka, min.:

– praktyczny trening udrażniania dróg oddechowych i odsysania płynów obcych

– zapewnia możliwość wizualizacji zmiany objętości płuc i odgłosów oddechowych

– możliwość symulacji nadmuchiwania żołądka i czynności wymiotnych (symulowanymi wymiocinami np. wodą)

– możliwość praktycznego treningu intubacji doustnej, palcowej i nosowej

– możliwość wentylacji maską twarzową

– możliwość treningu zastosowania rurki dotchawicznej i wprowadzanie Combituby®

– zęby wypadające podczas nieprawidłowego wprowadzania laryngoskopu pozwalają na uwrażliwienie ćwiczących na ryzyko wyłamania ich u intubowanego pacjenta

– możliwość symulacji obrzęku języka i skurczu krtani

Model dostarczany na podstawce ze środkiem poślizgowym – lubrykantem, torbą transportową, wymiennym żołądkiem i płucami.

 

Tors osoby dorosłej do intubacji spełnia wytyczne sprzętu do doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.