medline@medline.pl

515 088 687

Zaawansowany ewaluacyjny fantom do intubacji (z tabletem)

  • Zaawansowany ewaluacyjny fantom do intubacji (z tabletem)
  • Zaawansowany ewaluacyjny fantom do intubacji (z tabletem)

Zaawansowany ewaluacyjny fantom do intubacji (z tabletem)

Kod produktu: BT_CSIE

                         

Zaawansowany ewaluacyjny fantom do intubacji (z tabletem)

Zaawansowany ewaluacyjny fantom do intubacji (z tabletem)

Model głowy do intubacji zapewnia realistyczne odczucia, dzięki zastosowaniu imitacji ludzkiej skóry. Można stosować intubację przez odchylenie głowy i wysunięcie szczęki, istnieje też możliwość ułożenia w pozycji węszącej, wentylacji przy użyciu worka oraz intubacji przy użyciu laryngoskopu. Możliwy jest dostęp ustny i nosowy. W modelu zamontowano sensory, które przy pomocy dźwięku informują o nieprawidłowym użyciu laryngoskopu. Na tablecie można obserwować detekcję zastosowania odchylenia głowy, wysunięcie szczęki i pozycji węszącej, głębokość intubacji (głęboko/umiarkowanie/płytko) oraz objętość pływową żołądka i wskazanie na tablecie.

Czujniki
• generowanie dźwięku sygnalizującego zbyt głębokie wprowadzenie laryngoskopu,
• wykrywanie odchylenia głowy, wysunięcia żuchwy i pozycji węszącej oraz wyświetlanie ich na tablecie,
• monitorowanie głębokości intubacji (głęboka/średnia/płytka) na tablecie,
• monitorowanie intubacji do przełyku na tablecie,
• wykrywanie i monitorowanie objętości oddechowej i przewentylowania żołądka na tablecie.

Funkcje dodatkowe:
• ekran dotykowy z kolorowym wyświetlaczem
• możliwość przeglądu zapisu szkolenia oraz dostęp do poprzednich szkoleń
• możliwość zapisu wszystkich wyników
• bezprzewodowe połączenie Bluetooth między fantomem a tabletem
• zasilanie z sieci lub z baterii (220 V)


ekran szkoleniowy                                                    ekran ustawień listy kontrolnej

Skład zestawu :
model torsu osoby dorosłej,
2xlubrykant, konwerter zasilania,
tablet z oprogramowaniem w języku polskim
pojemnik na baterię,
torba transportowa.

Firma BT Inc. została zawiązana z myślą o tworzeniu symulatorów, które jak najwierniej odwzorowywałyby ludzkie ciało i obejmowałyby szeroką gamę specjalizacji. Od początku swojego istnienie BT projektuje, rozwija i produkuje symulatory i modele medyczne oraz stale podnosi jakość swoich wyrobów i wprowadza na rynek nowe.

 

 

Zapraszamy na naszą stronę tematyczną poświęconą symulacji fantomom medycznym

 http://www.fantomy-medyczne.pl/                  http://www.symulacjamedyczna.pl/