medline@medline.pl

515 088 687

Zestaw na oparzenia dla służb militarnych MILITARY KIT

  • Zestaw na oparzenia dla służb militarnych MILITARY KIT

Zestaw na oparzenia dla służb militarnych MILITARY KIT

Kod produktu: WJBK01

                         

Zestaw na oparzenia dla służb militarnych MILITARY KIT

Zestaw na oparzenia dla służb militarnych Military Kit

Zestaw na oparzenia dla służb militarnych Military Kit  przeznaczony do opatrywania oparzeń, ułatwia szybkie udzielenie pierwszej pomocy w przypadku oparzeń twarzy i rąk.

Przeznaczony do zastosowania przez służby militarne.


Skład zestawu:

1*3630 (koc 91*76 cm w torbie)

1*0818 (opatrunek 20*45 cm)

1*0820 (opatrunek na dłoń 20 x 50 cm),

2*0416 (opatrunek 10*40)

1*1216 (opatrunek na twarz 30*40)

4*bandaż

1*nożyczki.

Dopuszczenie CE, FDA, przydatność do użycia 5 lat.

 

Właściwości opatrunków WATER JEL

Opatrunek hydrożelowy Water Jel w 96% składa się z czystej, demineralizowanej wody, 4% olejku z drzewa herbacianego o przeznaczeniu medycznym, który jest składnikiem bakteriostatycznym, chroniącym rany przed zakażeniem oraz dodatku specjalnego środka żelotwórczego, pozwalającego na uzyskanie formy „lepkiej, absorbującej ciepło błony wodnej” nakładanej na miejsce oparzenia. Pozostałe składniki służą jedynie podtrzymywaniu efektów działania żelu i przedłużeniu jego trwałości. Hydrożel jest naniesiony na materiał nośny w postaci włókniny wełnianej z przeplotem. W odróżnieniu od tradycyjnej metody chłodzenia poprzez parowanie (przy użyciu wody), co może prowadzić do hipotermii, WATER-JEL stosuje metodę odprowadzania ciepła. Metoda ta polega na chłodzeniu rany oparzeniowej poprzez odprowadzenie ciepła z oparzonej tanki skórnej do żelu WATER-JEL, który tworzy lepką błonę wodną, absorbującą ciepło z miejsca oparzenia. Dzięki zastosowaniu tej metody następuje szybkie odprowadzenie ciepła z rany oparzeniowej. Umożliwia to uzyskanie szybkiego zmniejszenia bólu oraz znacznej redukcji martwicy tkanki skórnej po oparzeniu (zniszczenie tkanki).

W warstwie żelu następuje proces przepływu ciepła (konwekcja) – ciepło pochłonięte przez WATER-JEL (Water-Jel ma zdolność pochłaniania ciepła przekraczającą temperaturę 1000°) jest odprowadzane na powierzchnię żelu i uwalnianie do powietrza. Efekt buforowy warstwy żelu umożliwia szybkie odprowadzanie ciepła z miejsca oparzenia bez obniżania temperatury wokół miejsca nałożenia żelu. Dzięki temu znacznie zmniejszono ryzyko wywołania hipotermii u osoby poszkodowanej. Zastosowanie włókniny wełnianej z przeplotem jako nośnika żelu zapewnia pochłanianie żelu schładzającego w ilości trzynastokrotnie większej od ciężaru samego nośnika